Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Reklama i promocja alkoholu

Reklama i promocja alkoholu

Zasada jest bardzo prosta: w Polsce obowiązuje zakaz reklamowania i promowania napojów alkoholowych. Jak przy każdej zasadzie, również w przypadku reklamy i promocji alkoholu znajdzie się kilka wyjątków. Czy zatem alkohol może być reklamowany i promowany, a jeżeli tak to w jaki sposób?

Czym jest reklama i promocja alkoholu?

Reklamą alkoholu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest każde publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub ich symboli graficznych. Jest to także publiczne popularyzowanie znaków towarowych napojów alkoholowych poprzez rozpowszechnianie nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nie nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych.
Co więcej, zakazane jest używanie nazw, znaków towarowych, kształtów graficznych lub opakowań wykorzystujących podobieństwo lub identycznych z oznaczeniami napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.

Czym jest promocja alkoholu?

Promocją alkoholu jest natomiast: publiczna degustacja napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do zakupu napojów alkoholowych.
Nie będzie za to reklamą alkoholu przekazywanie informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Czyli w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami z branży dopuszczalne jest przekazywanie informacji handlowych dotyczących napojów alkoholowych. Informacje te nie mogą być jednak skierowane publicznie do konsumentów.

Dopuszczalność reklamy piwa

Prawo w Polsce zezwala na reklamę piwa. Jednak nie chodzi tu o samą zawartość alkoholu w napoju. Nawet jeżeli inny trunek jest zbliżony do piwa pod względem zawartości alkoholu, nie może być reklamowany. Piwo może być reklamowane, pod warunkiem, że reklama:
1) nie jest kierowana do małoletnich;
2) nie przedstawia osób małoletnich;
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami;
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu;
6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego;
8) nie wywołuje skojarzeń z:
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) nauką lub pracą,
d) sukcesem zawodowym lub życiowym.

Warunki dopuszczalności reklamy piwa

Prawo w Polsce zezwala na reklamę piwa. Jednak nie chodzi tu o samą zawartość alkoholu w napoju. Nawet jeżeli inny trunek jest zbliżony do piwa pod względem zawartości alkoholu, nie może być reklamowany. Piwo może być reklamowane, pod warunkiem, że reklama:

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 20:00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego
w trakcie trwania tej imprezy;
2) w prasie młodzieżowej i dziecięcej oraz na okładkach dzienników i czasopism;
3) przy udziale małoletnich;
4) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.

Parasole, podkładki i kufle

Wątpliwości, co do tego czy parasole, podkładki i kufle z logiem piwa są reklamą rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, że z całą pewnością jest to reklama. W związku z tym, reklamą jest używanie w miejscu publicznym na parasolach, szklankach, nalewakach czy podkładkach logo producenta piwa. Często tę kwestię przesądzają też kontrakty zawarte z producentem piwa. Jest to ważne, gdyż podmioty, które świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych powinny za to uiścić opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Warunek – publiczny charakter działań

Niezbędne do zakwalifikowania działań do reklamy i promocji alkoholi jest publiczne dokonanie czynności. Publiczne, oznacza skierowane do nieograniczonej liczby osób. Czy zatem informacja reklamowa umieszczona na zamkniętym forum internetowym będzie spełniać ten warunek? To temat na kolejny artykuł z tej serii.

Powyższe regulacje mogą jednak niebawem ulec zmianie z uwagi na procedowanie zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie należy jednak spodziewać się liberalizacji obowiązujących przepisów. W kolejnych artykułach będziemy o tym informować.

 

Related Posts