Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Praca w święta innych wyzwań

 

Ostatnio dużo i często dyskutuje się na temat pracy w weekendy, jakiś czas temu dyskutowano o pracy w święta.  Dyskusje te związane były ze zmianami w prawie, których celem było ograniczenie możliwości pracy w święta i weekendy. Jednak większość z nas z nas z góry zakłada myśląc lub mówiąc o świętach – o świętach związanych z wiarą i zakłada, że są to święta katolickie. Nie spotkałam się jednak z dyskusją dotyczącą pracy w święta innych wyznań. Powyższe może okazać się ważne choćby z uwagi na napływ na naszym rynek pracy pracowników z zagranicy, w tym ze wschodu, którzy przecież nie muszą być katolikami.

Czy zatrudniając takiego pracownika musimy liczyć się z koniecznością zapewnia mu dodatkowych wolnych dni od pracy w święta związane z jego wiarą ? Czy praca w święta innych wyznań jest obowiązkowa?

W Polsce każdy człowiek korzysta ze swobody sumienia i wyznania. Jest to jedno z podstawowych praw człowieka.

Na blogu poruszana była już tematyka pracy w niedziele i święta. Więcej można o niej przeczytać w artykule Praca w niedzielę i święta w restauracji – https://prawowrestauracji.pl/2017/10/praca-niedziele-swieta-restauracji/

W Polsce większość mieszkańców deklaruje się jako wyznawców katolicyzmu. Dni ustawowo wolne od pracy przypadają więc na dni świąt uznawanych przez Kościół Rzymskokatolicki. Pozostaje pytanie, co z pracownikami którzy nie są katolikami? Czy należy im się dzień wolny od pracy, aby swobodnie obchodzić własne święta religijne? To zagadnienie przysparza nam często wiele wątpliwości. Tak jak już wspominałam nie jest to bowiem temat, o którym dużo się mówi.

Zakaz dyskryminacji religijnej

Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na wyznawaną religię. Gwarancję tej zasady stanowi właśnie możliwość uzyskania dnia wolnego od pracy dla wyznawców innych wyznań. Celem tej regulacji jest umożliwienie im obchodzenia świąt związanych z ich wyznaniem.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych mogą otrzymać zwolnienie od pracy na własną prośbę w dni swoich świąt. Zwolnienie od pracy obejmuje czas niezbędny do obchodzenia tych świąt zgodnie z przyjętymi wymogami danej religii. Dzień wolny od pracy przysługuje jedynie członkom zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych.

Obowiązek odpracowania

Jednakże, w odróżnieniu od dni ustawowo wolnych od pracy (z których korzystają również wyznawcy innych wyznań), zwolnienie od pracy w święta innych wyznań należy odpracować. Można to zrobić w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych, jednak bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę.

Warunki uzyskania dnia wolnego od pracy

Aby skorzystać z uprawnienia do dnia wolnego od pracy pracownik musi wystąpić z prośbą (w praktyce wnioskiem) do pracodawcy. Taki wniosek można złożyć przynajmniej na 7 dni przed planowanym zwolnieniem. Pracodawca musi zaś poinformować pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia co najmniej na 3 dni przed udzieleniem zwolnienia od pracy.

Święta cykliczne

Jeżeli święta w danym wyznaniu przypadają np. co tydzień w konkretnym dniu, wtedy powyższa zasada nie obowiązuje. Wyjściem z sytuacji może okazać się ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla takiego pracownika.

Prawo do odmowy

Odmowa udzielenia pracownikowi dnia wolnego w celu obchodów świąt swojej religii byłaby odczytana jako dyskryminacja na tle religijnym. Prośba złożona w tym zakresie jest więc w zasadzie wiążąca, a nieudzielenia dnia wolnego mogłyby tłumaczyć jedynie bardzo ważne, obiektywne przyczyny występujące u pracodawcy.

Wyznawcy innych religii nie muszą się obawiać, że nie będą mogli w pełni cieszyć się swoimi świętami. Pracodawcy zaś nie muszą obawiać się, że takiemu pracownikowi należeć się będzie zbyt wiele dni wolnych od pracy. Rozwiązanie polegające na przyznawaniu dnia wolnego od pracy na wniosek pracownika, w zamian za jego odpracowanie, należy uznać za trafne.

Słowa: praca w święta innych wyznań, święta innych wyznań, praca w święta prawosławne, praca w święta żydowskie, dni wolne od pracy

Related Posts