Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Rachunek kelnerski a paragon

Każdy klient obsługiwany w restauracji czy w innym punkcie gastronomicznym powinien otrzymać, po zakończeniu świadczenia na jego rzecz usługi, paragon. Stwierdzenie to wydaje się banalne i większość klientów nie zwraca nawet uwagi na to, co otrzymuje po zakończeniu posiłku. Zdecydowana większość z nas odbierając od obsługi lokalu kwit, na podstawie którego uiścimy opłatę, sprawdza jedynie czy zgadza się cena. Ewentualnie, weryfikujemy, czy wszystkie zamówione pozycje zostały wyszczególnione. Fakt ten wykorzystują nieuczciwi przedsiębiorcy.

Poniżej wskażemy czym jest rachunek kelnerki a czym paragon.

Obowiązek wydania paragonu

Restaurator, osobiście lub za pośrednictwem pracowników, zobowiązany jest do wydania Klientowi paragonu wydrukowanego przez kasę fiskalną. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nią, każdy kto kupuje towary bądź usługi (w tym gastronomiczne) powinien otrzymać od sprzedawcy dokument potwierdzający nabycie.
Prawo bardzo szczegółowo określa jak paragon ma wyglądać. Uregulowana jest wysokość znaków alfanumerycznych, liczba znaków w linii, czcionka, szerokość taśmy paragonowej jak i zawartość paragonu. Wśród informacji na paragonie fiskalnym muszą znaleźć się m.in. imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży lub siedziby bądź miejsca zamieszkania, numer NIP, numer wydruku, oznaczenie daty, godziny i minuty dokonanej sprzedaży, nazwa towaru lub usługi, cena jednostkowa czy kwota podatku. Pełen wykaz określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
Dokument powinien zostać wydany bez prośby, czy wezwania ze strony klienta. Nie ma znaczenia, czy klient płaci przy kasie czy też przy stoliku, kartą czy gotówką. Obowiązek wydania paragonu spoczywa na kelnerze, a w przypadku gdy lokal nie zatrudnia kelnera, na innej osobie odpowiedzialnej za ewidencję transakcji. Może nią być kierownik zmiany, kucharz, barman czy każda inna osoba wydająca zamówione posiłki i napoje. To właśnie ta osoba a nie właściciel restauracji, poniesie ewentualne negatywne konsekwencje niewydania paragonu.

Czym jest rachunek kelnerski?

Część restauratorów uchyla się jednak od obowiązku wydania paragonu. Szczególnie zauważalne jest to wśród tych, którzy prowadzą działalność sezonowo, np. podczas okresu wakacyjnego nad morzem. Zamiast paragonu wydają oni klientom tzw. rachunek kelnerski.
Jest to dokument, który w pewien ma imitować paragon by uśpić czujność klientów. Może mieć formę odręcznie wypełnionego bloczku, kartki z zeszytu, ale też wydruku z odpowiedniego programu komputerowego. Często jest wizualnie podobny do paragonu fiskalnego. Może być oznaczony jako np. jako „pokwitowanie wpłaty”.
Cel działania nieuczciwych restauratorów jest prosty – wykorzystać pośpiech i nieuwagę wychodzących klientów i doprowadzić do tego, by zapłacili bez wydania im właściwego paragonu. Taka transakcja nie jest rejestrowana na kasie fiskalnej, i w związku z tym należny od niej podatek nigdy nie zostanie zapłacony.
Należy dodać, że dopuszczalne jest wystawienie rachunku kelnerskiego, o ile w ślad za nim zostanie wystawiony paragon a transakcja zostanie zarejestrowana na kasie fiskalnej.

Co grozi za niewystawianie paragonów fiskalnych?

Osoba, która dopuszcza się sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, lub niewydania paragonu fiskalnego mimo ciążącego na niej obowiązku, naraża się na mandat karny za wykroczenie skarbowe. Uprawnienia do wystawienia takiego mandatu mają kontrolerzy Urzędu Skarbowego. Kwota grzywny nałożonej mandatem w 2018 r. mieści się w granicach od 210 zł do 4200 zł. Jest to więc stosunkowa

Related Posts