Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Rozliczenie obrotu sprzedaży alkoholu

Pierwszym krokiem każdego restauratora, który chce w swojej ofercie zawrzeć napoje alkoholowe, jest uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zwanej potocznie koncesją. Wiąże się to z poniesieniem odpowiednich opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nie jest to jednak koniec kosztów, o czym szczególnie mniej doświadczonym restauratorom zdarza się zapomnieć. Konieczne jest bowiem odprowadzanie corocznej „składki” – opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rodzaje zezwoleń na alkohol

Na początku trzeba wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy trzy rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
– Zezwolenie „A” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz wszelkiego rodzaju piwa, także zawierającego większe stężenie alkoholu.
– Zezwolenie „B” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.
– Zezwolenie „C” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Co niezwykle istotne, zezwolenia wydawane są oddzielnie dla każdego z wydzielonych rodzajów napojów alkoholowych. Oznacza to, że chcąc sprzedawać napoje niemieszczące się w jednej kategorii, będziemy musieli złożyć oddzielne wnioski. W takim wypadku konieczne jest także wniesienie oddzielnej opłaty dla każdego z zezwoleń.

Opłaty

Za pierwszy rok korzystania opłatę wpłaca się przed wydaniem zezwolenia w kwocie po 525 zł za zezwolenia „A” i „B” oraz 2.100 zł za zezwolenie C.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzili w roku poprzednim sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów. Termin na złożenie takiego oświadczenia to 31 stycznia. Na tej podstawie obliczana jest kolejna opłata.
Wartości wskazane w oświadczeniu restauratorzy muszą policzyć samodzielnie. Zaniżenie wartości w oświadczeniu nie jest jednak opłacalne i może powodować poważne konsekwencje. Wykrycie nieprawdziwych danych przez urzędników nieuchronnie sprawi, że zezwolenie zostanie cofnięte. O kolejne starać można się dopiero po upływie 3 lat.
Jeżeli roczna sprzedaż z zezwoleń „A” i „B” przekroczyła 37.500 zł, to opłata wyniesie 1,4% wartości sprzedaży. Natomiast, jeżeli roczna sprzedaż z zezwolenia „C” przekroczy 77.000 zł, to opłata wyniesie 2,7% wartości sprzedaży.
W przypadku, gdy powyżej wskazane progi nie zostały osiągnięte, opłata za kolejny rok będzie taka sama jak pierwsza – przy złożeniu wniosku.

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

Restaurator, który uzyskał zezwolenie na sprzedaż alkoholu ma obowiązek złożyć każdego roku oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Składa się je do urzędu miasta, gminy lub dzielnicy na terenie której alkohol jest sprzedawany.
W oświadczeniu należy wskazać wartość sprzedanych napojów alkoholowych, oddzielnie dla każdego zezwolenia. Powinniśmy podać kwotę brutto, a więc z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się w trzech równych ratach, pierwszą w terminie do 31 stycznia, drugą w terminie do 31 maja oraz trzecią w terminie do 30 września. Możliwe jest także wniesienie całej opłaty w terminie do 31 stycznia, z pominięciem systemu rat.
Jeśli zezwolenie straciło ważność w trakcie roku kalendarzowego opłata powinna zostać wniesiona jednorazowo w terminie do 31 stycznia następnego roku. Wysokość opłaty jest proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Sankcja za przekroczenie terminu

Początek roku to zawsze okres, w którym dużo się dzieje i łatwo zapomnieć o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Jeżeli spóźnimy się ze złożeniem oświadczenia i opłatą za pierwszą ratę o maksymalnie 30 dni, jesteśmy zmuszeni do dodatkowej opłaty. Wynosi ona 30% rocznej opłaty wynikającej z naszego oświadczenia. Najprostszym sposobem jej zapłaty jest powiększenie każdej raty o odpowiednio 30%. O ile zapłacimy powiększoną kwotę, nasze zezwolenie zachowuje ważność.
Dużo gorzej wygląda sytuacja osób, które spóźnią się ze złożeniem oświadczenia się o okres dłuższy niż 30 dni. W takim wypadku niestety zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygaśnie. Wnioskować o kolejne można dopiero po upływie 6 miesięcy, liczonym od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Related Posts