Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Biała lista podatników VAT

Podatki to jedno z najważniejszych wyzwań z jakimi mierzą się restauratorzy jako przedsiębiorcy. Także dla państwa ściąganie wszelkich danin publicznych nie zawsze jest łatwe. Przedsiębiorcy w niezwykle kreatywny sposób potrafią wykorzystywać luki w przepisach, czasem działając wręcz na granicy prawa. Ta swojego rodzaju wojna między podatnikiem i poborcą podatków trwa od wieków. Także dziś ustawodawca wciąż szuka sposobów na uszczelnienie systemu podatkowego. Jednym z nowych pomysłów jest biała lista podatników VAT.

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT to wykaz informacji o podatnikach VAT, prowadzony w formie elektronicznej. Jest jawny i możesz znaleźć go na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Obejmuje ona przedsiębiorców bez względu na formę prowadzenia działalności. Biała lista podatników VAT umożliwia m.in. sprawdzenie, czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, wykreślono z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie wraz podaniem podstawy prawnej decyzji. Kluczową informacją jest jednak uwidocznienie rachunku bankowego na jaki powinno się dokonywać płatności wobec podmiotu. Dodatkowo znajdują się tam dane takie jak firma, numer NIP, REGON, KRS oraz adres oraz inne informacje dostępne w innych publicznych rejestrach (są z nich „ściągane” niejako automatycznie).

Biała lista podatników VAT – jak się zgłosić?

Jeżeli aktualizowałeś informacje o rachunkach bankowych, to wszystkie niezbędne informacje pobrane zostaną z rejestrów publicznych. W takim wypadku nie musisz więc składać żadnych wniosków. Jeżeli natomiast numer lub numery rachunków z których korzystasz zmieniły się, lub nie były zgłaszane, to należy wystąpić z wnioskiem o aktualizację. W zależności od formy prowadzenia działalności będą to wnioski NIP-2, NIP-8 albo CEIDG-1. Jednocześnie informację tę należy uaktualniać przy każdej zmianie rachunku lub dodaniu nowych. Należy podkreślić, że na liście nie mogą znaleźć się tzw. konta ROR czyli rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe używane przez wielu przedsiębiorców.

Biała lista podatników VAT – jak korzystać?

Każda płatność w obrocie gospodarczym, która przekracza 15 000 zł może zostać zapłacona wyłącznie na rachunek znajdujący się w wykazie. Oznacza to, że nie tylko musisz aktualizować własną informację o numerze rachunku, ale także sprawdzać czy dokonujesz płatności na rachunek kontrahenta ujawniony na białej liście. Biała lista podatników VAT już funkcjonuje, jednak sankcje dla przedsiębiorców związane z nią wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Dane w wykazie aktualizowane są każdego dnia roboczego, dlatego też weryfikacji należy dokonywać w dniu przelewu.

Sankcje

Konsekwencje transakcji powyżej 15 000 zł dokonanej z użyciem rachunku innego niż ujawniony w rejestrze mogą być dotkliwe. Nabywca nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za zaległości podatkowe, jeżeli ten nie zapłaci należnego podatku od towarów i usług. Warto dodać, że możliwe jest uniknięcie tych sankcji o ile w terminie 3 dni od dokonania płatności wpłacający poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwy dla sprzedawcy.

Podsumowanie

Biała lista podatników VAT jest jednym z elementów zmian w przepisach podatkowych. Samo sprawdzanie numeru rachunku kontrahenta trudno uznać za nadzwyczajne utrudnienie w prowadzeniu działalności. Do tego wpis jest właściwie automatyczny, o ile aktualizowaliśmy informację o rachunkach. Z pewnością największą dolegliwością dla wielu restauratorów, w szczególności tych mniejszych, będzie jednak konieczność założenia rachunku firmowego. Warto śledzić bieżące zmiany w prawie podatkowym, gdyż już teraz proponuje się obniżenie progu wartości transakcji do 8000 zł.

Należy podkreślić, że na liście nie mogą znaleźć się tzw. konta ROR czyli rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe używane przez wielu przedsiębiorców.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts