Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Franczyza – wady i zalety dla Franczyzobiorcy

Franczyza – wady i zalety

W Polsce franczyza jest niezwykle popularna w sektorze gastronomicznym i spożywczym. Warto jest poświęcić chwilę i dowiedzieć się czym jest franczyza oraz jakie są jej wady i zalety. Czy franczyza jest dobrym pomysłem na prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Czym jest franczyza?

Umowa franczyzy należy do tzw. umów nienazwanych. Umowa ta nie jest uregulowana bezpośrednio w kodeksie cywilnym. Jest to umowa dwustronna. Jej stronami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Franczyza jest więc niczym innym jak ścisłą i ciągłą współpracą pomiędzy franczyzodawcą, a franczyzobiorcą zawiązaną w celu sprzedaży towarów czy usług. Założeniem franczyzy jest możliwość korzystania z know-how franczyzodawcy przez cały czas obowiązywania umowy.

Co reguluje umowa franczyzy?

Umowa franczyzy powinna określać prawa i obowiązki franczyzobiorcy do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Umowa powinna zawierać zakres i sposób doradztwa franczyzodawcy na rzecz franczyzobiorcy, obowiązki finansowe franczyzobiorcy względem franczyzodawcy. Standardowo umowa ta zawiera zezwolenie dla franczyzobiorcy na posługiwanie się znakami towarowymi, patentami, know-how i innymi dobrami chronionymi należącymi do franczyzodawcy.

Zalety franczyzy

Na pewno jako franczyzobiorca zyskasz poczucie bezpieczeństwa. Kupujesz bowiem gotowy i sprawdzony pomysł na biznes. Marka, pod którą będziesz działać jest już znana klientom. Jako franczyzobiorca będziesz mógł korzystać również z kampanii reklamowych całej marki.
Zyskasz również pomoc i wsparcie, szkolenia ze strony franczyzodawcy z uzgodnionego zakresu np: szkolenia z księgowości, rekrutacji pracowników i wdrożenia ich w pracę, szkolenia merytoryczne, wsparcie przy wyposażeniu lokalu czy ustaleniu menu.
Na rozpoczęcie działalności w formie franczyzy nie musisz potrzebować dużego kapitału, a podjęcie współpracy z dostawcami i kontrahentami jest łatwiejsze, bo często to franczyzodawca negocjuje warunki zakupowe dla całej sieci.
Franczyzodawca również zyskuje poprzez umowę franczyzy, ponieważ rozwija swoją markę, jej rozpoznawalność i zasięg. Nie jest też obciążony zarządzaniem całą grupą swoich podmiotów i nie zajmuje się sprawami kadrowymi zatrudnionych w nich pracowników. Ponadto z umowy franczyzy czerpie uzgodnione zyski.

Obciążenia finansowe

Franczyza będzie niosła ze sobą również obciążenia finansowe twojej działalności. Będziesz zobowiązany do zapłaty opłaty wstępnej za udzielenie licencji z tytułu korzystania ze znaków towarowych i z tytułu know – how związanego z otwarciem lokalu. Ponadto będziesz musiał wypłacać na rzecz franczyzodawcy uzgodnione w umowie wynagrodzenie.
Jako franczyzobiorca w sensie formalnym będziesz prowadził swoją działalności zupełnie samodzielnie, ale będziesz podlegać kontroli franczyzodawcy. Wszelkie zmiany odbiegające od standardów całej sieci będą musiały być akceptowane przez franczyzodawcę.

Kary umowne

Franczyzodawca, zwłaszcza ten mający większą sieć, często wprowadza do umowy „motywatory” do przestrzegania jej zapisów. Przy rozbudowanej sieci lokali, trudno jest prowadzić stałą i efektywną kontrolę. Franczyzodawca musi jednak przez cały czas trwać na straży jakości i standardu całej sieci. Dlatego też bardzo często umowa będzie zawierała cały katalog obowiązków za nieprzestrzeganie, których będziesz zobowiązany do zapłaty kar umownych. Musisz pamiętać, że przy dochodzeniu zapłaty kary umownej franczyzodawca nie będzie musiał wykazywać żadnej szkody ani jej wysokości, wystarczy że franczyzodawca wykaże sam fakt złamania przez Ciebie umowy.

Okres obowiązywania

Tak jak wskazano powyżej, nie ma przepisu który regulowałby okres obowiązywania umowy franczyzy. Dlatego też powyższe zależy wyłącznie od woli stron umowy. Możesz więc umówić się na czas określony jak i na czas nieokreślony.
Jednak umawiając się na czas określony musisz mieć świadomość, że umowa może zawierać zapisy ograniczające Ci jej rozwiązanie przed umówionym czasem. Może też zdarzyć się, że zerwanie przed czasem umowy będzie rodziło obowiązek zapłaty kary umownej na rzecz franczyzodawcy.

Tajemnica i zakaz konkurencji

Przy podpisywaniu umowy franczyzy musisz bardzo dokładnie przeanalizować zapisy dotyczące możliwości prowadzenia działalności restauracyjnej w okresie obowiązywania umowy franczyzy w innym lokalu oraz możliwość kontynuowania działalności restauracyjnej po zakończeniu umowy, w szczególności w tym samym lokalu. Musisz liczyć się, że tym że franczyzodawca będzie chciał zabezpieczyć się przed ryzykiem nieuczciwych franczyzobiorców wprowadzając do umowy stosowne ograniczenia, zapewne obwarowane jak wskazano powyżej karami umownymi.

Czy franczyza jest dobrym wyborem?

Czy franczyza jest dobrym pomysłem na prowadzenie działalności gospodarczej? Na pewno jest to zawsze kwestia indywidualna, wymagająca dokładnej analizy zarówno samej umowy od strony prawnej, ale również od strony biznesowej. Każda z ofert franczyzy zapewne jest inna, jedna może okazać się niekorzystna czy nieopłacalna, a inna może okazać się strzałem w dziesiątkę.
Proszę pamiętać, że na pierwszy rzut oka świetny biznes może okazać się klapą z uwagi na treści samej umowy, którą oczywiście radzimy i polecamy Ci głęboko i dokładnie przestudiować.

 

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts