Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Jedzenie w dowozie a wymogi Sanepidu

Stan zagrożenia epidemiologicznego ogłoszony przez rząd połączony został z wieloma ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Branża gastronomiczna ucierpiała szczególnie mocno, gdyż dozwolona jest jedynie sprzedaż posiłków na wynos oraz w dowozie. W większości lokali obecnie pracuje więc jedynie kuchnia, a cześć restauracyjna pozostaje niedostępna – chociaż niektórzy zdecydowali się na całkowite zamknięcie. Nie każdy restaurator oferował jednak do tej pory możliwość jaką jest dowóz jedzenia. Warto poznać wymogi Sanepidu w tym zakresie.

Dowóz jedzenia – czy Sanepid się tym interesuje?

Czym jest Sanepid opisywaliśmy już m.in. we wpisie „Wymogi Sanepidu dla restauracji” https://prawowrestauracji.pl/wymogi-sanepidu/ Bardzo krótko można przypomnieć, że jego głównym celem jest ochrona zdrowia i życia przed wpływem szkodliwych czynników oraz zapobieganie powstawaniu chorób. Czuwa więc nad tym, aby wydawane przez nas dania spełniały odpowiednie normy i nikomu nie zaszkodziła. W tym celu interesuje się m.in. jakością i obróbką żywności, stanem lokalu czy pracownikami. Jeżeli natomiast zamierzamy dowozić jedzenie – także pojazdem.

Jedzenie w dowozie – odbiór sanepidu

W związku z powyższym, pojazd którego zamierzamy użyć powinien uzyskać odbiór sanepidu. Niezależnie od tego, czy jest to samochód czy też skuter lub inny pojazd dwukołowy. Pojazd ten powinien służyć tylko do transportu jedzenia. Sam odbiór wiąże się najczęściej z wizytą w lokalnym Sanepidzie. Możliwy jest jednak również na miejscu – szczególnie, gdy następują wraz z odbiorem całego lokalu.

Jedzenie w dowozie – wymogi dla pojazdu

Przede wszystkim należy podkreślić, że lokalne Sanepidy mają czasami odbiegające od siebie wymogi. Warto więc dowiedzieć się u źródła. Generalnie pojazd powinien być czysty, w dobrym stanie technicznym. Pojazd, a w szczególności bagażnik, powinien być dostosowany do rodzaju transportowanej żywności. Musi być przede wszystkim łatwy w czyszczeniu. Dodatkowo praktykuje się przewóz żywności w specjalnie przystosowanych do tego pojemnikach – w tym torby termiczne.

Jedzenie w dowozie a dostawca

Należy pamiętać również o tym, że dostawca musi posiadać tzw. książeczkę sanepidu, a więc aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Bez tego, przewóz nawet najlepiej przystosowanym pojazdem będzie niezgodny z przepisami. Temu zagadnieniu poświęciliśmy już wpis Badania sanitarno-epidemiologiczne https://prawowrestauracji.pl/badania-sanitarno-epidemiologiczne/

Jedzenie w dowozie a dokumentacja

Co ważne musimy opracować proces przewozu jedzenia oraz w szczególności utrzymania pojazdu oraz używanych pojemników. Powinien być nie tylko przestrzegany, ale i udokumentowany. Służy do tego dokumentacja HACCP lub GHP/HMP. Na ten temat pisaliśmy we wpisie System HACCP w restauracji https://prawowrestauracji.pl/system-haccp-w-restauracji/

Podsumowanie

Jak widać, w zasadzie nie można rozpocząć dostawy posiłków do klientów z dnia na dzień. Konieczne jest spełnienie wymogów sanepidu – zarówno w zakresie przystosowania pojazdu jak i procedur zapewniających higienę. Warto jednak zainteresować się tym tematem. Także gdy sytuacja gospodarcza wróci do normy, niewątpliwie lokal oferując jedzenie w dowozie zyska na popularności.

Niewątpliwie jedzenie w dowozie to oferta, która zaintresuje konsumentów nie tylko w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Restaurator musi jednak spełnić wymogi sanepidu – przede wszystkim uzyskać odbiór pojazdu oraz dostosować procedury.

Related Posts