Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Kasa fiskalna – oświadczenie dotyczące zasad ewidencji

Kasa fiskalna to poza przyborami kuchennymi podstawowy element wyposażenia lokalu gastronomicznego. Ze względu na wymagania i przepisy podatkowe dla restauratorów stało się to oczywiste. Od dość dawna w ramach walki z szarą strefą przygotowywano pakiet zmian dotyczący głównie tzw. kas fiskalnych online (do tego tematu powrócimy już niedługo). Zawiera on jednak także inną zmianę, która powinna zainteresować każdego restauratora. Mowa o nowych wymogach dotyczących oświadczeń osób obsługujących kasy fiskalne.

Kasa fiskalna online

Ponieważ za główny przedmiot zmian należy uznać kasy fiskalne online warto już teraz krótko o nich wspomnieć. Są to urządzenia pozwalające na automatycznie przesyłanie danych do Centralne Repozytorium Kas. Ma to pozwolić na przepływ danych na bieżąco oraz łatwą kontrolę praktyk stosowanych u podatnika. Działanie kasy polega na drukowaniu paragonu papierowego z jednoczesnym przesłaniem odpowiadającej mu informacji do bazy centralnej. Kasa fiskalna online posiada połączenie z terminalem płatniczym co ma wpłynąć na wzrost obrotu bezgotówkowego.

Termin wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online zależy od przedmiotu działalności przedsiębiorcy. Dla branży gastronomicznej jest to 01 lipca 2020 r. Warto pamiętać, że cały czas istnieje możliwość przesunięcia tergo terminu. Centralne Repozytorium Kas niezbędne do prawidłowej obsługi całego systemu wciąż nie funkcjonuje.

Kasa fiskalna – oświadczenie o zapoznaniu z zasadami ewidencji

W cieniu kasy fiskalnej online pozostaje wprowadzenie przez ustawodawcę nowego obowiązku nałożonego m.in. na restauratorów. Wynika on z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Polega on na zobowiązaniu podatnika (w tym przypadku restauratora) do zapoznania wszystkich osób obsługujących kasę fiskalną z odpowiednią informacją. Powinna ona obejmować podstawowe zasady ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej i wystawiania paragonu. Dodatkowo zawiera również informację o skutkach nieprzestrzegania zasad ewidencji. Pracownik dowiaduje się więc o konsekwencjach dokonania sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej. Obowiązek ten musi zostać zrealizowany zarówno w stosunku do pracowników jak i wszystkich innych osób prowadzących ewidencję przy użyciu kasy fiskalnej.

Ustawodawca postanowił także opublikować wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie o zapoznaniu się z nią. Wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Użycie go niewątpliwie pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualnymi wątpliwościami urzędników w przypadku kontroli. Zarówno oświadczenie jak i informację należy sporządzić i podpisać w dwóch egzemplarzach – po jednym dla restauratora i dla osoby obsługującej kasę.

Oświadczenie pracownika – od kiedy?

Co ważne, obowiązek opisany wyżej jest już aktualny i niezależny od tego czy używasz kasy online! Wiele osób mogło przeoczyć ten fakt, gdyż w doniesieniach medialnych pojawia się zazwyczaj tylko jedna data – obowiązku wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online.

Osoby które pracowały prowadziły ewidencję na kasie fiskalnej przed 01 maja 2019 r. powinny podpisać oświadczenie do 31 maja 2019 r. Wszyscy pozostali pracownicy muszą zostać zapoznani z zasadami oraz podpisać oświadczenie jeszcze przed dopuszczeniem do ewidencji sprzedaży.

Podsumowanie

Wprowadzenie obowiązku zapoznania kasjera z zasadami ewidencji oraz wystawiania paragonów powinno zainteresować każdego restauratora. Z jednej strony wydaje się zbędną formalnością. Może jednak przyczynić się do zredukowania jednego z głównych problemów gastronomii – wystawiania rachunków kelnerskich zamiast paragonów. Oświadczenie podpisywane przez pracownika zawiera bowiem jasną informację w sprawie odpowiedzialności za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej. Kasjerzy świadomi, że stanowi grozi im kara grzywny prawdopodobnie rzadziej będą stosować tego typu praktyki.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts