Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych

Chociaż restauracja kojarzy się głównie z wyposażeniem ściśle związanym z gastronomią, to równie ważnym przedmiotem dla restauratora jest kasa fiskalna. Prowadzenie ewidencji sprzedaży to bowiem jeden z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Restaurator nie może zasłonić się w razie kontroli nieznajomością prawa – powinien więc być na bieżąco ze wszelkimi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych. Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych w części weszły już w życie, a jedna z najważniejszych niedługo przed nami.

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – oświadczenie dotyczące zasad ewidencji

Zacząć należy od zmiany która weszła w życie już pewien czas temu (w połowie zeszłego roku. Niestety wielu restauratorów jej nie zauważyło, co naraża ich na negatywne konsekwencje w razie kontroli. Restaurator powinien zapoznać wszystkie osoby obsługujące kasę fiskalną z informacją obejmującą zasady ewidencji sprzedaży i wystawiania paragonu. Powinien również poinformować na piśmie o skutkach i konsekwencjach dokonywania sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej. Obowiązek dotyczy zarówno pracowników jak i zleceniobiorców. Składają oni oświadczenie o zapoznaniu się z taką informacją. Oświadczenie należy uzyskać przed dopuszczeniem osoby do ewidencji sprzedaży.

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych a numer NIP

Kolejną zmianą, która weszła w życie 01 stycznia 2020 r. jest kwestia wystawiania faktury na podstawie paragonu. Świadomość w tym zakresie jest o wiele większa. My również pisaliśmy o sprawie we wpisie NIP na paragonie a faktura.

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – Numer NIP na paragonie a faktura

Warto jednak przypomnieć krótko, że obecnie jeżeli do transakcji zarejestrowanej uprzednio za pomocą kasy fiskalnej chcemy wystawić fakturę to konieczne jest umieszczenie na paragonie numeru NIP nabywcy. Oczywiście nie dotyczy to faktury dla konsumenta, który wciąż może jej zażądać nie posiadając numeru NIP. Wymóg ten może być nieco problematyczny dla osób korzystających z tradycyjnych kas fiskalnych. Nie mają one możliwości umieszczenia na paragonie stosownej informacji.

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kasy fiskalne online

Poprzednio przedstawione nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych nie niosą za sobą rewolucji. Inaczej jest w przypadku obowiązku stosowania kas fiskalnych online. Dla gastronomii zmiana ta wchodzi w życie od 01 lipca 2020 roku. Są to urządzenia skomunikowane z Centralnym Repozytorium Kas – bazą w której znajdują się, aktualizowane na bieżąco, dane pochodzące z paragonów. Wystawienie paragonu spowoduje nie tylko jego wydruk, ale również przesłanie cyfrowej wersji do repozytorium.  Kasy fiskalne online są o wiele bardziej elastyczne niż te tradycyjne – pozwalają więc spełnić wymóg wprowadzenia na paragon numeru NIP.

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – wymiana kas

Ponieważ wymiana tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online wiąże się ze znacznymi kosztami, przewidziano pewien stopień refundacji. Obecnie możliwe jest uzyskanie ulgi na poziomie 90% ceny kasy online (ceny netto), jednak maksymalnie do 700 złotych. Ulga możliwa jest dla podmiotów dokonujących zakupu kasy online w związku z powstaniem ustawowego obowiązku.

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – cel zmian

W ostatnim czasie ustawodawca wprowadza w życie wiele zmian dotyczących kas fiskalnych. Do najważniejszych należą obowiązek stosowania kas fisklanych online (w gastronomii od 01.07.2020 r.) oraz obowiązek uzyskania oświadcznia od pracownika prawdzącego ewidencję sprzedaży oraz wymóg umieszczenia numeru NIP na paragonie na podstawie którego wystawiona jest faktura.

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych w założeniu mają uszczelnić system podatkowy i zredukować lukę VATowską. Jednocześnie mają przyczynić się do zredukowania płatności gotówkowych, które zdaniem ustawodawcy obarczone są większym ryzykiem nadużyć w kontekście przepisów podatkowych. Trudno powiedzieć, czy taki efekt zostanie osiągnięty. Niezależnie od tego, restaurator powinien pozostawać na bieżąco ze zmianami aby nie narazić się na ewentualne konsekwencje.

Related Posts