Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Numer NIP na paragonie a faktura

Jak co roku styczeń przynosi bardzo wiele zmian w obowiązującym prawie. Przedsiębiorcy, a więc także restauratorzy, muszą dokonać szybkiej adaptacji do nieco zmienionych warunków prowadzenia działalności. Już w grudniu opisywaliśmy jedne z najważniejszych zmian, tj. Rejestr BDO oraz Biała lista podatników VAT Od pierwszego dnia 2020 roku w życie weszła także inna istotna dla restauratora zmiana w zakresie wystawienia faktury z paragonu. Niezbędny staje się numer NIP na paragonie.

Numer NIP na paragonie – transakcje między przedsiębiorcami

Generalną zasadą i obowiązkiem jest ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży prowadzonej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Transakcje zawierane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być natomiast udokumentowane fakturą. Praktyka obrotu wykształciła jednak specyficzne w świetle przepisów zachowanie przedsiębiorców – uprzednie ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, potwierdzane następnie fakturą. Co do zasady nie było to działanie kwestionowane przez organy podatkowe.  Mogło jednak prowadzić do pewnych nadużyć.

Numer NIP na paragonie – nowy obowiązek

W obecnie obowiązującym już stanie prawnym do wystawienia faktury dla nabywcy będącego podatnikiem VAT, na podstawie sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej przy użyciu paragonu (a więc kasy fiskalnej), konieczne będzie umieszczenie na tym paragonie numeru identyfikacji podatkowej. Mówiąc krótko – numer NIP na paragonie (numer nabywcy) staje się jego koniecznym elementem paragonu, aby wystawić następnie z niego fakturę VAT.

Kasy fiskalne online czy tradycyjne?

Nowe obowiązki mogą być kłopotliwe dla wielu restauratorów, którzy posługują się tradycyjnymi kasami fiskalnymi. Jedynie nowsze typy kas dają bowiem możliwość dodania NIP nabywcy do składników paragonu. Część restauracji utraci więc w ogóle możliwość wystawienia faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio na kasie fiskalnej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zbliża się dzień 01 lipca 2020 r., w którym obowiązkiem stanie się prowadzenie w gastronomii ewidencji przy użyciu kas fiskalnych online. Kasa tego typu oczywiście ma możliwość „dopisania” numeru NIP. Warto więc zaopatrzyć się w nią jak najszybciej.

Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli do transakcji zarejestrowanej uprzednio za pomocą kasy fiskalnej chcemy wystawić fakurę, konieczne jest umieszczenie na paragonie numeru NIP nabywcy.

Numer NIP na paragonie a faktura dla osoby fizycznej

Warto pamiętać, że o ile sprzedaż na rzecz konsumenta ewidencjonowana jest zasadniczo przy pomocy kasy fiskalnej i paragonu, to ma on prawo żądania faktury. Wtedy też powstaje obowiązek wystawie faktury. W związku z nowymi obowiązkami pojawiają się wątpliwości – czy taki klient indywidualny musi posiadać NIP aby móc żądać faktury? Należy odpowiedzieć krótko – nie. Jeżeli chodzi o zasady wystawiania faktur na żądanie konsumenta, to nic się nie zmieniło. Wciąż posiadają oni uprawnienie w zakresie żądania faktury, a przedsiębiorca obowiązek jej wystawienia – w tym wypadku bez numeru NIP nabywcy.

Sankcje i przepisy przejściowe

Co w przypadku, gdy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej przed wejściem w życie zmian? Paragon w tym wypadku najpewniej nie posiada numeru NIP nabywcy, jednak zasada wynikająca z przepisów przejściowych pozwala na wystawienie faktury w takiej sytuacji.

Działanie sprzeczne z nowymi regulacjami może spowodować nałożenie kary finansowej (zarówno na sprzedawcę jak i nabywcę). Jest ona równa całości kwoty podatku VAT wskazanego na fakturze, której dotyczy naruszenie.

Related Posts