Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Odwołanie imprezy z powodu epidemii – zadatek a zaliczka

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją co najmniej wyjątkową – w negatywnym znaczeniu tego słowa. Koronawirus COVID-19 uderzył w nasze społeczeństwo i wymusił podjęcie radykalnych kroków. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzono liczne ograniczenia. Nie funkcjonują szkoły, galeria i centra handlowe. Nie mogą również odbyć się imprezy i zgromadzenia powyżej 50 osób. Bardzo zawężone są również możliwości prowadzenia działalności gastronomicznej. W związku z tym bardzo wiele osób decyduje się na odwołanie imprezy z powodu epidemii. Co powinniśmy zrobić z wpłaconymi zadatkami i zaliczkami i czym się różnią?

Odwołanie imprezy

Poza prowadzeniem bieżącej działalności gastronomicznej, restauratorzy chętnie udostępniają swoje lokale na różne wydarzenia lub przyjęcia okolicznościowe. Bardzo często w umowach z których korzystają w tym celu zawarte są postanowienia regulujące sytuację stron w przypadku, gdyby umowa nie została zrealizowana. Zazwyczaj znajduje się tam zaliczka lub zadatek, przewidziane na wypadek odwołania rezerwacji lokalu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieją zasadnicze różnice pomiędzy tymi narzędziami prawa cywilnego.

Odwołanie imprezy a zaliczka

Zaliczka to zapłata określonej części wynagrodzenia, zanim jeszcze usługa zostanie wykonana. Najczęściej określona jest w procentach – jako część pełnego wynagrodzenia. Ponieważ ma charakter zapłaty i jest jej częścią, generalnie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy umowa nie została zrealizowana

Odwołanie imprezy a zwrot zaliczki

Chociaż zaliczka najczęściej powinna zostać zwrócona, to w sytuacji, gdy restaurator poniósł koszty związane z realizacją umowy, ma prawo potrącić je ze zwracaną kwotą zaliczki. Oczywiście tego typu koszty muszą być udokumentowane. Ich związek z umową musi być natomiast niepodważalny

Zadatek

Zadatek nie jest częścią wynagrodzenia, a pewną formą zabezpieczenia strony. W przeciwieństwie do zaliczki jest uregulowany w kodeksie cywilnym. Podobnie jak zaliczka stanowi kwotę określaną zwykle stosunkowo do pełnego wynagrodzenia. Jeżeli umowa została wykonana prawidłowo, to zalicza się na poczet wynagrodzenia.

Odwołanie imprezy a zwrot zadatku

W przypadku, gdy natomiast umowy nie wykonano zadatku nie zwraca się (jeżeli nastąpiło to z winy dającego zadatek). W sytuacji, gdy winny jest przyjmujący zadatek – musi zwrócić jego dwukrotność. Jeżeli natomiast żadna ze stron nie jest winna temu, że umowa nie może zostać wykonana zadatek powinien zostać zwrócony.

Odwołanie imprezy a siła wyższa

Do tej pory mówiliśmy o sytuacjach modelowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że sytuacja z którą mierzą się restauratorzy obecnie nie jest zwyczajna. Epidemia koronawirusa ma bowiem wszelkie cechy niezbędne by uznać ją za siłę wyższą. Jest więc niezależna od stron, była niemożliwa do przewidzenia a jej skutki są nieuchronne. Jej wystąpienie nie powoduje natomiast rozwiązania umowy.

Zmiana lub rozwiązanie umowy

W obecnej sytuacji strony umowy powinny wspólnie zdecydować co dalej – podstawową możliwością jest przesunięcie rezerwacji imprezy, ale możliwe jest również rozwiązanie umowy. Ponieważ wykonanie umowy nie jest w obecnych warunkach obiektywnie możliwe, bez narażania zdrowia i życia, od umowy można odstąpić. Może zrobić to zarówno restaurator jak i rezerwujący.

Co z zadatkiem i zaliczką w przypadku rozwiązania umowy z powodu siły wyższej?

W takim przypadku, skoro żadna ze stron nie jest winna zaistniałej sytuacji, zadatek powinien zostać zwrócony rezerwującemu. Jest to bowiem niewątpliwie okoliczność wyjątkowa i niezależna od stron. Jeżeli chodzi natomiast o zaliczkę – zastosowanie mają zasady ogólne. Powinna więc zostać zwrócona, z ewentualnym potrąceniem o poniesione koszty organizacji imprezy.

Zatrzymanie zadatku przez restauratora w wypadku odwołania imprezy z powodu siły wyższej

Wielu restauratorów może jednak uznać, że skoro zadatek co do zasady nie ulega zwrotowi, to mogą go zatrzymać. Zwłaszcza, że w związku z epidemią ponoszą oni ogromne straty. Klienci będą mogli w takiej sytuacji, powołując się na rozwiązanie umowy bez ich winy, z powodu siły wyższej, wejść na drogę postępowania sądowego i żądać zwrotu zadatku.

W zwykłych warunkach zaliczka ma charakter zwrotny, natomiast zadatek nie podlega zwrotowi. Ponieważ w warunkach epidemii uznanej za siłę wyższą, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, również zadatek powinien zostać zwrócony.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts