Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Opakowania jednorazowe

W ostatnich latach można dostrzec zmiany w nawykach żywieniowych Polaków. Coraz więcej osób decyduje się na zmawianie jedzenia w dowozie lub na wynos. Restauratorzy dostosowując się do dynamicznego rynku i oferując tego typu usługi zazwyczaj stosują opakowania jednorazowe. Podobnie jest w wielu mniejszych punktach gastronomicznych czy food truckach. Może to wiązać się jednak z obowiązkiem zapłaty określonej opłaty urzędowej.

Opakowania – definicja

Za opakowanie uznamy każdy wyrób spełniający funkcję opakowania, z wyłączeniem takiego, którego wszystkie elementy przeznaczone są do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczenia produktu w całym okresie jego funkcjonowania.

Mowa o produkcie-opakowaniu wytworzonym i przeznaczonym do wypełnienia w punkcie sprzedaży, albo też jednorazowego użytku – sprzedanym, wypełnionym, wytworzonym lub przeznaczonym do wypełnienia w lokalu.

Opakowania jednorazowe

Opakowania jednorazowe to zgodnie z tą definicją m.in. niektóre torby na zakupy, talerze, miski i kubki, folia spożywcza lub aluminiowa, torebki na kanapki, opakowania itd. Za opakowanie nie uznamy natomiast np. mieszadełka do napojów czy jednorazowych sztućców .

Opakowania jednorazowe – materiał

Co do zasady nie ma znaczenia z jakiego materiału wytworzone są opakowania. Jego rodzaj wpływa jedynie na stawkę opłaty produktowej. Może być to zarówno drewno, stal, papier jak i szkło. Oczywiście w wypadku opakowań jednorazowych w restauracji zazwyczaj mowa głównie o papierze, tekturze i tworzywach sztucznych.

Opakowania jednorazowe – opłata produktowa

Stosowanie opakowań jednorazowych może spowodować powstanie obowiązku zapłaty opłaty produktowej. Do wniesienia opłaty produktowej zobowiązane są podmioty, które wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach, które nie wykonały obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych. Dotyczy ona producentów, podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzunijnego i importerów pustych opakowań oraz eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (zarówno pustych jak i pełnych).

Opłata produktowa stanowi jeden ze sposobów na „przymuszenie” przedsiębiorców do wysiłku proekologicznego.

Opakowania jednorazowe to m.in. niektóre torby na zakupy, talerze, miski i kubki, folia spożywcza lub aluminiowa, torebki na kanapki, opakowania itd. Za opakowanie nie uznamy np. mieszadełka do napojów czy jednorazowych sztućców.

Opłata produktowa – obowiązek zapewnienia odzysku

Prawo nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania obowiązek zapewnienia ich odpowiedniego odzysku oraz recyklingu odpadów w postaci opakowań tego samego rodzaju. Możemy realizować ten obowiązek we własnym zakresie. Istnieje także możliwość skorzystać z usług organizacji odzysku opakowań.

Opakowania jednorazowe – wysokość opłaty produktowej

Aby ustalić wysokość opłaty produktowej należy najpierw ustalić jakiego rodzaju opakowania jednorazowe wprowadziliśmy na rynek. Tak jak wspominaliśmy powyżej, w zależności od materiału stosowany jest inny przelicznik.  Wysokość opłaty produktowej jest równa iloczynowi masy opakowań, stawki przelicznika oraz obowiązującego poziomu odzysku od którego odjąć należy osiągniętą wielkość odzysku. Stawka przelicznika oraz obowiązujący poziom odzysku są zmienne i ustalane rozporządzeniami ministra środowiska.

Oddzielna opłata za każdy rodzaj opakowań

Obliczeń należy dokonać oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań. Osobna opłata wystąpi za opakowania papierowe i foliowe, a także wszelkie inne. Należy dodać, że zostaniemy zwolnieni z obowiązku opłaty jeżeli wykażemy poziom osiągniętego odzysku lub recyklingu wyższy od wymaganego ustawą.

Sposób ponoszenia opłaty

Jeżeli restaurator zajmuje się zapewnianiem odpowiedniego poziomu recyklingu samodzielnie, musi złożyć roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty. Składa się je na druku urzędowym OŚ-OP1 dostępnym m. in. na stronach urzędów marszałkowskich który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia lokalu.

Jeżeli o recykling dba organizacja odzysku, to jednym z jej zadań jest złożenie takiego sprawozdania z nas.

Co istotne, niezłożenie dokumentów w terminie do 15 marca spowoduje, że nie będziemy mogli ubiegać się o zwolnienie z opłaty.

Opłata produktowa a pomoc de minimis

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy państwa, tzw. pomocy de minimis.

Restaurator, który spełni warunki dopuszczalności otrzymania tej pomocy może zostać zwolniony z opłaty. Należy w tym celu złożyć do Urzędu Marszałkowskiego roczne sprawozdanie, zaświadczenie o pomocy oraz odpowiedni formularz. Zwolnienie możemy otrzymać tylko jeżeli łączna waga opakowań z danego roku będzie niższa niż 1 tona.

Termin wniesienia opłaty

Opłatę za opakowania papierowe i foliowe należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. Opłatę za rok poprzedni uiszcza się do dnia 15 marca. Brak złożenia sprawozdania lub wniesienia opłaty może prowadzić do nałożenia karty powiększającej opłatę o 50%. Restaurator może również zostać ukarany grzywną.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts