Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Ważne terminy związane z opłatą produktową

Opłata produktowa to wciąż dla wielu restauratorów kwestia niemalże egzotyczna. Bardzo duża część z nich nie wie o istnieniu opłaty, albo też nie ma świadomości, że powinno ją wnosić. Oczywiście duża część winy za ten stan rzeczy spoczywa na ustawodawcy – przepisy w tym zakresie są zawiłe i niezrozumiałe. Brakuje również kampanii informacyjnej dla przedsiębiorców. Co więcej – nawet sama nazwa opłaty jest w zasadzie myląca. Warto kolejny raz przypomnieć o tym temacie, zwłaszcza, że zbliżają się ważne terminy związane z opłatą produktową.

Ważne terminy związane z opłatą produktową – definicja opłaty

Ponieważ tak jak wspomnieliśmy – świadomość restauratorów o opłacie produktowej jest wyjątkowo niska, przypomnijmy pewne podstawy. Opłata ta dotyczy przedsiębiorców którzy do obrotu wprowadzają produkty w opakowaniach, a jednocześnie nie wykonali obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych. Każdy restaurator, który sprzedają dania w dowozie albo na wynos, z pewnością używa opakowań. Podobnie będzie, jeżeli np. pakujesz dla gości niedojedzoną cześć posiłku. Warto pamiętać, że obowiązek odzysku można „przerzucić” na wyspecjalizowany podmiot – organizację odzysku opakowań, co w konsekwencji zwolni Cię z większości obowiązków.

Ważne terminy związane z opłatą produktową – opłata za produkt czy opakowanie?

Chociaż opłata nazywa się „produktową” to w zasadzie dotyczy opakowań. Dlatego też warto wiedzieć, co w świetle prawa jest opakowaniem. Za opakowanie uznajemy przedmiot, który spełnia funkcję opakowania i jest przeznaczony do wypełnienia zawartością w punkcie sprzedaży. W przypadku gastronomii będą nim np.: folia spożywcza i aluminiowa, torebki na kanapki, talerze, miski czy kubki. Opakowaniem nie będą natomiast np. mieszadełka do napojów czy jednorazowe sztućce. Opakowaniem nie jest również rzecz przeznaczona do wspólnego użycia, spożycia albo usunięcia, która stanowi integralną część produktu, jest niezbędna do jego zabezpieczenia i przechowywania.

Opłata produktowa a sprawozdawczość

Opłata produktowa wiąże się z obowiązkiem złożenia sprawozdania. Od tego roku, składa się je za pośrednictwem systemu elektronicznego BDO o którym pisaliśmy już m.in. we wpisie Rejestr BDO.

Ważne terminy związane z opłatą produktową Termin na złożenie sprawozdania

Zazwyczaj sprawozdania składane były do 15 marca danego roku kalendarzowego. Ponieważ jednak system elektroniczny nie jest gotowy, termin ten przesunięto i wyjątkowo, tylko w roku 2020 sprawozdanie należy złożyć do 30 czerwca. Warto pamiętać, że system wciąż nie jest całkowicie sprawny i w przyszłości istnieje prawdopodobieństwo dalszego przesunięcia. Jeżeli natomiast obowiązek odzysku powierzyliśmy organizacji odzysku opakowań nie musimy składać sprawozdania, gdyż to ona się tym zajmie.

Ważne terminy związane z opłatą produktową – termin na zapłatę

Zmianie nie uległ jednak termin płatności opłaty produktowej. Wciąż jest to 15 marca każdego roku, dla opłaty za rok poprzedni, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę należy obliczyć samodzielnie, na podstawie formuły zawierającej w sobie takie zmienne jak tworzywo z którego wykonano opakowanie, poziom osiągniętego i obowiązującego odzysku oraz masa opakowań. W tym celu pomocne mogą być kalkulatory udostępniane na stronach urzędów marszałkowskich.

Ważne terminy związane z opłatą produktową – pomoc de minimis

Nie zmienia się również termin na złożenie wniosku o udzielenie pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Mogą oni zostać zwolnieni z opłaty, jeżeli łączna waga opakowań wprowadzonych do obrotu była niższa niż 1 tona. Termin na złożenie wniosku w tym zakresie również upłynie 15 marca.

Ważne terminy związane z opłatą produktową co grozi za ich przekroczenie?

Przekroczenie terminów związanych z opłatą produktową może wiązać się z sankcjami. Przede wszystkim stracić można możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy de minimis, co dla mniejszych restauratorów oznacza duże obciążenie finansowe. Dodatkowo, do opłaty naliczane są odsetki. Możliwe jest również nałożenie obowiązku zapłaty opłaty powiększonej o 50% oraz ukaranie grzywną.

Najważniejszym terminem związanym z opłatą produktową jest 15 marca, który jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o przyznanie pomocy de minimis oraz wniesienie opłaty. Standardowo był to również termin na złożenie sprawozdania, jednak w 2020 roku wyjątkowo przesunięto go do 30 czerwca.

Related Posts