Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu

Sprzedaż napojów alkoholowych często stanowi znaczną część dochodów restauracji.  Zagrożeń płynących z konsumpcji alkoholu świadomy jest ustawodawca, który prowadzi w tym zakresie szczególną politykę. Jednym z jej przejawów jest kontrola sprzedaży napojów alkoholowych, której elementem jest przymuszenie restauratorów do zgłaszania oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu. Z obowiązkiem raportowania wiążą się bardzo poważane konsekwencje. Oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu – powinno znaleźć się na liście zadań do  wykonania na liście każdego restauratora sprzedającego alkohol.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Aby rozpocząć sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszej kolejności należy uzyskać zezwolenie. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj: https://prawowrestauracji.pl/2018/09/rozliczenie-obrotu-sprzedazy-alkoholu/.Warto jednak przypomnieć, że nie istnieje jedno zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przepisy wymieniają aż 3 rodzaje zezwoleń. Są one różnicowane pod względem zawartości alkoholu w napoju. Co ważne, zezwolenie „wyższe” nie konsumuje „niższego”. Oznacza to, że dotyczy tylko swojej kategorii i w praktyce chcąc w ofercie restauracji zawrzeć szeroką gamę alkoholi potrzebujemy wszystkich trzech.
1) Zezwolenie typu „A” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz wszelkiego rodzaju piwa, także zawierającego większe stężenie alkoholu.
2) Zezwolenie typu „B” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.
3) Zezwolenie typu „C” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu

Uzyskanie zezwolenia lub zezwoleń to jednak dopiero pierwszy krok na drodze urzędowych obowiązków restauratora związanych ze sprzedażą alkoholu. Każdego roku należy bowiem złożyć specjalne oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu. Miejscem właściwym do złożenia jest urząd miasta, gminy lub w przypadku Warszawy – dzielnicy, na terenie której sprzedajemy alkohol.
Wzór oświadczenia udostępniany jest na stronach urzędów jak i na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości.

Treść oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu

W treści oświadczenia musimy zadeklarować jaka była wartość sprzedanego przez nas alkoholu w ubiegłym roku. Wartość sprzedaży definiowana jest jako kwota pobrana za sprzedany alkohol. Konieczne jest więc podanie jej razem z akcyzą oraz podatkiem VAT.
Oświadczenie wyróżnia wszystkie 3 rodzaje zezwoleń i musimy wskazać osobno wartość dla każdego z nich.

Termin złożenie oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu

Oświadczenie należy złożyć do właściwego urzędu najpóźniej do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia

Poza tym, że Państwo dzięki składanym oświadczeniom wie jak duże jest spożycie alkoholu, to na podstawie złożonego oświadczenia ustalona zostaje opłata za korzystanie z zezwoleń.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się w trzech równych ratach, pierwszą w terminie do 31 stycznia, drugą w terminie do 31 maja oraz trzecią w terminie do 30 września. Możliwe jest także wniesienie całej opłaty w terminie do 31 stycznia, z pominięciem możliwości rozłożenia na raty.

Jeśli zezwolenie straciło ważność w trakcie roku kalendarzowego opłata powinna zostać wniesiona jednorazowo w terminie do 31 stycznia następnego roku. Wysokość opłaty jest proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Wysokość opłaty

Wartości wskazane w oświadczeniu restaurator zobowiązany jest policzyć samodzielnie. Daje to oczywiście pole do nadużyć jednak wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Po wykryciu takiego czynu zezwolenie zostanie nam cofnięte z możliwością wnioskowania o następne dopiero po upływie 3 lat. Należy zwrócić uwagę, że możliwość cofnięcia zezwolenia wystąpi również wtedy, gdy restaurator pomyli się na swoją niekorzyść tj. zawyży opłatę. Ponadto nie jest ważne czy błąd będzie wynikał z celowego działania restauratora czy ze zwykłej pomyłki. Dlatego bardzo ważne jest ażeby wypełnić i złożyć oświadczenie bez żadnych błędów.

Jeżeli roczna sprzedaż z zezwoleń „A” i „B” przekroczyła 37.500 zł, to opłata wyniesie 1,4% wartości sprzedaży. Natomiast, jeżeli roczna sprzedaż z zezwolenia „C” przekroczy 77.000 zł, to opłata wyniesie 2,7% wartości sprzedaży.
W przypadku, gdy powyżej wskazane progi sprzedaży nie zostaną osiągnięte opłata za kolejny rok będzie taka jak przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sankcja za przekroczenie terminu na złożenie oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu

Czy jednak termin 31 stycznia jest terminem nieprzekraczalnym? Nie jest, jednak za przekroczenie go spotkają nas stosowne sankcje.
Jeżeli spóźnimy się ze złożeniem oświadczenia i opłatą za pierwszą ratę o maksymalnie 30 dni, jesteśmy zmuszeni do dodatkowej opłaty. Wyniesie ona 30% rocznej opłaty wynikającej z naszego oświadczenia. Jeśli tylko zapłacimy powiększoną kwotę opłaty to nasze zezwolenie zachowa ważność.
Jeżeli jednak przekroczymy termin o więcej niż 30 dni, to nasze zezwolenie wygaśnie a prawo wnioskowania o kolejne przysługiwać będzie po 6 miesiącach od wydania decyzji o wygaśnięciu poprzedniego zezwolenia.

Oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu jest formalnością, o której warto pamiętać, żeby nie narazić się na przykre sankcje i utratę zezwolenia.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts