Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Pakiet ochronny – walka państwa ze skutkami epidemii

Niewątpliwie stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski w olbrzymi sposób zmienił życie zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców. Tracą właściwie wszyscy – od branży eventowej poprzez hotelarską aż po gastronomiczną. Przypomnijmy, działalność restauracji została ograniczona drastycznie i możliwa jest jedynie sprzedaż na wynos lub w dowozie. Odwołuje się też imprezy o czym pisaliśmy we wpisie Odwołanie imprezy z powodu epidemii – zadatek a zaliczka. Oczywiście sytuacja ta ma katastrofalne skutki dla gospodarki. Z tego powodu przygotowywany jest pakiet ochronny dla przedsiębiorstw.

Pakiet ochronny – „tarcza antykryzysowa”

Zacząć należy od tego, że ustawa która wprowadzać ma pakiet ochronny nie została jeszcze przedstawiona. Obecnie możemy więc jedynie opierać się na słowach przedstawicieli rządu. Pamiętać należy, że ponieważ ma mieć on formę ustawy to musi przejść pełen proces legislacyjny, a więc prace w sejmie, senacie oraz uzyskać podpis prezydenta. Ustawodawca wielokrotnie pokazywał jednak, że proces ten może przeprowadzić błyskawicznie, co w obecnej sytuacji wyjątkowo jest wskazane.

Pakiet ochronny – rynek pracy

W związku z obecną sytuacją wielu pracodawców myśli nad zwolnieniami – czy to w trybie wypowiadania umów, czy też rozwiązywania umów z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownikom przysługuje bowiem wynagrodzenie za gotowość do pracy, na które obecnie wielu pracodawców po prostu nie może sobie pozwolić.

Pakiet ochronny – dopłaty do wynagrodzeń

W związku z powyższym, w obawie przed masowymi zwolnieniami, zaproponowano, że państwo pokryje 40% wysokości wynagrodzenia pracowników (do wynagrodzenia średniego). Kolejne 40% pokrywać ma pracodawca. Wynagrodzenia zostaną natomiast obniżone o 20%, czyli brakującą część. Nie mogą jednak przekroczyć granicy wynagrodzenia minimalnego. To rozwiązanie ma pozwolić na drastyczne obniżenie kosztów osobowych i utrzymanie większość miejsc pracy.

Pakiet ochronny dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Oczywiście nie wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę. Dlatego też proponuje się przyznanie jednorazowego świadczenia dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w wysokości ok. 2000 złotych. Możliwe, że zostanie również przyznane osobom zatrudnionym na umowę zlecenia.

Pakiet ochronny – pomoc dla przedsiębiorców

Rząd obiecuje również rozwiązania dotyczące utrzymania płynności finansowej przedsiębiorców. Wśród nich znaleźć mają się głównie pożyczki dla przedsiębiorców. Wśród nich znajduje się m.in. projekt pożyczki do kwoty 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 9 osób. Zakłada się również możliwość zwrotu podatku CIT – poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat poniesionych w 2020 r.

Pakiet ochronny a składki ZUS

Szczególnie dla drobnych przedsiębiorców kwestią istotną są składki na ubezpieczenia społeczne. Obecnie proponuje się możliwość odroczenia płatności składek o 3 miesiące. Nie jest to jednak umorzenie czy obniżenie składek. Oznacza to, że trzeba będzie spłacić je w całości po upływie tego terminu. Zakłada się, że będzie to możliwe przy rozłożeniu całej kwoty na raty.

Pakiet ochronny – w oczekiwaniu na ustawę

Tak jak wspominaliśmy, propozycje opisane w tym wpisie obecnie nie są jeszcze spisane w formie ustawy, czy nawet projektu ustawy. Dopiero w niedalekiej przyszłości dowiemy się jaka będzie ich finalna forma. Wiele osób pozostaje krytycznych wobec pakietu przygotowanego przez rząd – liczono bowiem na więcej rozwiązań w zakresie zwolnienia z podatków lub danin. Głosy te mogą wpłynąć na ostateczny kształt i treść propozycji rządowych.

Rząd chcąc uniknąć skutków gospodarczych epidemii koronawirusa zamierza wprowadzić pakiet ochronny, obejmujący m.in. pomoc dla przedsiębiorców i ochronę miejsc pracy. Obecnie proponuje się m.in. zmiany w strukturze wynagrodzeń, możliwości pożyczek czy odroczenie płatności składek ZUS o 3 miesiące.

Related Posts