Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Plan marketingowy restauracji a prawo autorskie

Sukces restauracji w zasadzie nigdy nie bierze się z przypadku. Tak jak w każdym biznesie, niezbędne jest ciągłe analizowanie sytuacji na rynku oraz precyzyjne planowanie kolejnych kroków. Zmienia się przecież nie tylko nasza sytuacja ale również upodobania konsumentów i otoczenie prawne. Także nasi konkurenci nie stoją w miejscu i starają się zwiększyć sprzedaż oraz przejąć jak największą cześć rynku. Z tego względu coraz popularniejsze wśród restauratorów jest inwestowanie w plan marketingowy restauracji. Warto przy tym zastanowić się jak ma się to do przepisów o prawie autorskim.

Plan marketingowy restauracji

Plan marketingowy restauracji to spisany pomysł, zamiar i plan wykonania działań promocyjnych i marketingowych ukierunkowanych na dotarcie do konsumentów i zwiększenie swojej sprzedaży.

Podstawa planu marketingowego

Plan marketingowy restauracji powinien zostać wykonany w oparciu o analizę danych dotyczących naszego przedsiębiorstwa (a więc restauracji). Należy tu wziąć pod uwagę szeroko rozumianą sytuację rynkową, segment w którym działamy, ruchy konkurencji, nasze słabe i silne strony. Oczywiście ważne by dokonać przy tym analizy ekonomicznej.

Cel planu marketingowego

Na tej podstawie opracowujemy cele, które osiągane mają być przy pomocy zakreślonych działań marketingowych. Zazwyczaj ma formę dokumentu (lub kilku dokumentów) i sporządza go specjalista – np. na podstawie umowy o dzieło.

Plan marketingowy restauracji a prawo autorskie

Czy jednak prawo autorskie chroni treść planu marketingowego? Czy jest on utworem – skoro może być dziełem? Warto tu zaznaczyć, że nie każdy efekt umowy o dzieło stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i uzyskuję ochronę prawnoautorską. Utwór to wyłącznie przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Jeżeli więc zabraknie pierwiastka twórczości lub indywidualności, nie będzie można mówić o utworze.

Co chroni prawo autorskie?

Co niezwykle istotne – prawo autorskie chroni wyłącznie sposób wyrażenia. Ochrona nie jest więc przyznana pomysłom, ideom, odkryciom, procedurom czy metodom. Te często są co prawda chronione, jednak nie w oparciu o prawo autorskie a umowy o zachowaniu poufności i tajemnicę przedsiębiorstwa. Zazwyczaj plan marketingowy restauracji zawiera przede wszystkim opis procedury – kroków do podjęcia na przyszłość i co do zasady jest przecież pomysłem. W jaki sposób jest więc chroniony?

Plan marketingowy restauracji i jego ochrona

Należy uznać, że plan marketingowy chroniony jest przez prawo autorskie w zakresie jego wyrażenia i utrwalonej formy (o ile ma ona twórczy charakter). Sam pomysł reklamowy w nim zawarty takiej ochronie nie podlega. Jeżeli więc zawierasz umowę dotyczącą sporządzenia planu marketingowego, przeniesienie praw autorskich dotyczyć będzie wykorzystania i eksploatacji opracowania, a nie zawartego w niej konceptu. Jeżeli natomiast nie umieścisz stosownych postanowień dotyczących nabycia praw autorskich to nic straconego – z samego planu jako pomysłu wciąż możesz korzystać

Plan marketingowy restauracji i jego ochrona – jeżeli nie prawo autorskie to co?

Warto wspomnieć, że powyższe nie oznacza, że plan marketingowy restauracji nie podlega żadnej ochronie. Wręcz przeciwnie – jego autor może dochodzić w przypadku naruszenia jego ochrony na gruncie prawa cywilnego. Prawo do twórczości naukowej i artystycznej jest bowiem dobrem osobistym. Dodatkowo, nielegalne posłużenie się planem marketingowym lub innym projektem może być rozpatrywane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Plan marketingowy restauracji a umowy o zachowaniu poufności

Prawo autorskie nie chroni pomysłu jedynie sposób jego wyrażenia. Wobec tego treść planu marketingowego restauracji nie będzie objęta ochroną prawnoautorską. Można jednak chronić ją z wykorzystaniem umowy o zachowaniu poufności.

Tak jak wspominaliśmy wyżej, najpewniejszym sposobem ochrony planu pozostaje jednak umowa o zachowaniu poufności, o której pisaliśmy m.in. we wpisach: Ochrona tajemnicy w restauracji oraz Tajemnica w restauracji – część 2.

Related Posts