Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Sanepid w restauracji – odbiór lokalu

 

Kiedy rozpoczynamy działalność w branży gastronomicznej musimy pamiętać o obowiązku zgłoszenia lokalu przed otarciem do Państwowej Inspekcji Sanitarnej tzw. Sanepidu. Niezbędne jest uzyskanie decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań lokalowych. Nie można bowiem otworzyć lokalu bez jego odbioru przez Sanepid.

Sanepid musi pojawi się w restauracji. Poniżej w skrócie zasygnalizujemy, czy sanepid w restauracji to duży problem czy tylko formalność?

Zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie działalności gastronomicznej musimy zapoznać się z wymogami prawnymi, jakie powinny być spełnione, aby kontrola Sanepidu w restauracji przebiegła pomyślnie. Bez odbioru lokalu przez Sanepid teoretycznie lokal można otworzyć, ale śmiałków czekają zapewne kary finansowe.
Gdy dokonasz wyboru miejsca na prowadzenie restauracji, należy je zgłosić w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pozytywnej opinii oraz wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Takiego zgłoszenia trzeba dokonać co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Sanepid – organ kontroli

Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zgodnie z ustawą Sanepid sprawuje nadzór nad m.in. warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi.
Sanepid sprawuje także urzędową kontrolę żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego przywożonej z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw, produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, a także kontrolę w zakresie prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) w zakładach objętych nadzorem sanepidu.

Wizyta inspektora

Przed odbiorem naszego lokalu czeka nas więc wizyta inspektora z Sanepidu. Sanepid w restauracji będzie sprawdzał czy spełniliśmy warunki z zakresu prawa żywnościowego. Niezbędne będzie przygotowanie na tą okazję szeregu dokumentów. Do kontroli Sanepidu przy odbiorze lokalu należy przygotować, zależnie od sytuacji, m.in.:
1. Umowę najmu lokalu;
2. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu;
3. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
4. Badanie wody;
5. Umowę na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych;
6. Umowę na wywóz oleju – jeżeli będzie używany;
7. Dokumentacja Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne dla Gastronomii
8. Księgę HACCP;
9. Projekt technologiczny;
10. Protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu;
11. Szkolenia BHP (dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę);
12. Inne, jeśli zachodzą dodatkowe przesłanki (np. zgoda zarządcy budynku na prowadzenie restauracji),
13. Książkę kontroli.

Trzeba uzbroić się także w cierpliwość. Sanepid ma na odbiór lokalu 30 dni od daty złożenia wniosku, jednak często zdarzają się problemy z dotrzymaniem tego terminu.

Przykładowe wymagania lokalu

Sprzęty, które będą mieć kontakt z produktami spożywczymi muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH), zaś woda bieżąca musi spełniać przyjęte normy. W razie potrzeby musimy zainstalować odpowiednie filtry do uzdatniania wody. Badanie wody przeprowadza komórka Sanepidu przed odbiorem lokalu i jest ono ważne kilka lat (możemy je np. odziedziczyć po byłym właścicielu lokalu). W lokalu powinno być także osobne pomieszczenie przeznaczone do mycia brudnych naczyń.

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna?

Pamiętaj, że każda osoba pracująca w lokalu gastronomicznym musi posiadać bowiem orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Orzeczenie to świadczy o zdolności do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej i, że nie wykryto przeciwwskazań do pracy z żywnością. To pracodawca kieruje pracownika do lekarza medycyny pracy celem uzyskania takiego aktualnego orzeczenia lekarskiego. Badania te należy wykonać za każdym razem, gdy zmieniamy zakład pracy oraz po upłynięciu ich terminu ważności.
Powszechnie nadal za dokument potwierdzający taki stan rzeczy uważa się aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jednak obowiązku posiadania książeczki nie ma już od 2012 r. Nie zmienia to faktu, że książeczka sanitarno-epidemiologiczna potwierdza stan zdrowia pracownika i gwarantuje, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez niego pracy w restauracji. Nie jest więc niczym złym, jeżeli nadal posługujemy się książeczką. Należy tylko pamiętać o każdorazowej konieczności powtórzenia badań przy zmianie pracodawcy!

Jedna kontrola i co dalej?

Oczywiście kontrola Sanepidu może zdarzyć się także później w trakcie prowadzenia przez nas działalności. Często inicjują ją donosy: niezadowolonych gości lub byłych pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze utrzymywać jak najwyższy poziom na każdej płaszczyźnie. To pozwoli nam uniknąć problemów, a także nie da powodów do niepożądanych zgłoszeń. Należy więc dbać o poziom higieny i czystości w pomieszczeniach socjalnych, czyste ręczniki, mydło, papier toaletowy i zawsze bezwzględnie pilnować szkoleń BHP pracowników.

Z kolejnych wpisów dowiecie się, jak przebiega kontrola Sanepidu w funkcjonującym lokalu, co i kiedy Sanepid może kontrolować oraz co zrobić, aby kontrolę przejść bezboleśnie. Kontrola Sanepidu, zwłaszcza ta pierwsza, wymaga dobrego przygotowania. Czasem tą kwestię warto powierzyć profesjonalistom, wówczas Sanepid w restauracji nie będzie spędzał Wam snu z powiek!

 

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts