Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

Restauracja to miejsce gdzie higiena oraz bezpieczeństwo żywności powinny pozostawać cały czas bez najmniejszej skazy. Jedzenie jest bowiem jedną z najczęstszych przyczyn zatrucia oraz przenoszenia chorób. W celu dochowania wymagań ustawowych jak również zapewnienia minimalizacji ryzyka, osoby pracujące z żywnością powinny posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kto więc wydaje skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne?

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Ogólne kwestie dotyczące badania sanitarno-epidemiologicznego poruszaliśmy w ostatnim wpisie dotyczącym również pojęciu – badania sanitarno – epidemiologiczne. Krótko przypomnijmy jedynie, że każda osoba która ma styczność z przygotowywaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem żywności, jak również z myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność powinna przejść badania. W przypadku gdy ich wynik jest pozytywny, lekarz wyda orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo przypominamy, że obecnie nie obowiązują już książeczki sanepidowskie.

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne – pracownik

Pracownik restauracji powinien zostać dostać skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne od pracodawcy. Ponieważ to restaurator jest zobowiązany do dbania o poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz żywności w lokalu. Powinien więc zadbać, by każdy pracownik spełniał wymagania ustawowe.

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne – współpracownik

Kwestią osobną jest skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę. O wykonanie badania wystąpić może każda osoba. W umowie można więc dokładnie uregulować tę kwestię, np. zobowiązując współpracownika do posiadania i złożenia aktualnego orzeczenia.

Kiedy wydać skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne?

Orzeczenie powinno być ważne w momencie podjęcia pracy lub współpracy z restauratorem. Należy więc skierować pracownika na badania przed rozpoczęciem pracy i dopuścić do czynności dopiero po uzyskaniu orzeczenia. Pracownik powinien otrzymać skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne także gdy poprzedniemu kończy się ważność.

Kto pilnuje czy skierowanie na badania sanitarno-epidemiologicznych jest konieczne?

Obowiązek monitorowania, czy skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne pracownika jest już konieczne spoczywa na restauratorze. Orzeczenie wydawane jest dwóch egzemplarzach, z których jeden jest własnością pracodawcy. Pracodawca ma również obowiązek przechowywać orzeczenie. Obiektywnie nie ma więc żadnych utrudnień co do spełnienia tego obowiązku. W praktyce, jeżeli zatrudniamy wielu pracowników należy być szczególnie wyczulonym na tę kwestię.

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne – kto płaci za badania?

W przypadku pracowników, to restaurator ma obowiązek zapłacić za badanie. Jest to bowiem jedno z badań profilaktycznych. Obejmuje ono analizę laboratoryjną oraz wizytę u lekarza. Łączny koszt to ok. 150 zł.

Praktyka w tym zakresie bywa różna i często spotkać można ogłoszenia o pracę z adnotacją, że kandydat powinien posiadać „aktualną książeczkę sanepidu”. Pracodawcy chcą w ten sposób zaoszczędzić na kosztach badania. Występują również sytuacje w których pracodawca żąda zrobienia badań przez pracownika we własnym zakresie.

Koszty badania zleceniobiorców

W przypadku umów cywilnoprawnych jak np. zlecenia, koszty badania mogą zostać przeniesione na zleceniobiorcę. Ta kwestia powinna zostać wyraźnie uregulowana w umowie, tak by nie było żadnych wątpliwości.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts