Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji

W restauracji to co do zasady przygotowujemy, podajemy i spożywamy posiłki. W związku z intensywną konkurencją restauratorzy coraz częściej otwarci są na sprzedaż „na wynos”. Klient dysponujący ograniczonym czasem po prostu odbiera zapakowany posiłek. Szybko wychodzi z nim i spożywa w domu lub w pracy. Klient nie tylko może zjeść w restauracji, ale również kupić alkohol na wynos w restauracji. Czy jednak taki model może mieć zastosowanie do alkoholu oferowanego przez restaurację? Czy sprzedaż alkohol na wynos w restauracji jest możliwa ?

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w restauracji

W naszych poprzednich wpisach poruszaliśmy kwestię sprzedaży alkoholu w restauracji. Przypominaliśmy o terminie na złożenie oświadczeń o ilości sprzedanego alkoholu w restauracji oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pisaliśmy też o sprzedaży alkoholu w dowozie. Promocja alkoholu – kiedy jest możliwa? 

Przypomnijmy krótko, że generalnie wyróżniamy 3 rodzaje zezwoleń – A, B i C.

Pojawia się jednak pytanie – czy możemy w ramach uzyskanego zezwolenia na podawanie alkoholu w lokalu sprzedawać objęty nim alkohol „na wynos”, tak jak robimy z jedzeniem?

Miejsce sprzedaży a miejsce spożycia alkoholu

Restauracja może prowadzić sprzedaż alkoholu na wynos, tzn. takiego, z którym klient wychodzi z nim z restauracji i spożywa poza restauracją.  W takim przypadku nasz lokal działa w zasadzie tak samo jak każdy sklep. Jeżeli chcemy prowadzić tego typu działalność musimy uzyskać osobne zezwolenie i spełnić wszystkie wymagane prawem wymogi. Funkcjonują bowiem osobne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia w miejscu sprzedaży. Nasze zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalu nie uprawnia nas więc w żadnym wypadku do sprzedawania alkoholu na wynos i fakt posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w restauracji do spożycia na miejscu, nie gwarantuje nam uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji

W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos musimy złożyć osobny wniosek o wydanie zezwolenia. Wniosek składa się w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy na terenie której planujemy sprzedaż alkoholu.

Do wniosku należy dołączyć:
– kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, z którego wynika, że przedsiębiorca ma w przedmiocie działalności sprzedaż alkoholu.
– kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy czy użyczenia).
– pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
– oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Okres obowiązywania zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji

Jedną z istotnych różnic jest okres na który wydaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji na wynos. W przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu, w miejscu sprzedaży jest to okres nie krótszy niż 4 lata.
W przypadku zezwolenia na w sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest to natomiast okres nie krótszy niż 2 lata. Warto pamiętać o tej różnicy, w szczególności w kontekście odnawiania zezwoleń.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji

Jeżeli otrzymamy drugie zezwolenie wydane będziemy musieli wnosić kolejną opłatę – osobną za każde z zezwoleń.

Za pierwszy rok korzystania opłatę wpłaca się przed wydaniem zezwolenia w kwocie po 525 zł za zezwolenia A i B oraz 2.100 zł za zezwolenie C.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzili w roku poprzednim sprzedaż napojów alkoholowych muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów. Termin ten przypada ostatniego dnia stycznia. Na tej podstawie oblicza się kolejne opłaty.
Jeżeli roczna sprzedaż z zezwoleń A i B przekroczy  37.500 zł, to opłata wyniesie 1,4% wartości sprzedaży. Natomiast, jeżeli roczna sprzedaż z zezwolenia C przekroczy 77.000 zł, to wysokość opłata będzie równą 2,7% wartości sprzedaży. Gdy progów tych nie osiągniemy to opłata za kolejny rok będzie taka sama jak za pierwszy. Opłatę za kolejny rok korzystania z zezwoleń wnosi się w trzech równych ratach. W terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września.

Konsekwencje sprzedaży alkoholu bez odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji

Sprzedaż alkoholu na wynos, bez odpowiedniego do takiej działalności zezwolenia jest przestępstwem. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż posiadamy zezwolenie na sprzedaż w celu spożycia alkoholu w restauracji. Dopuszczenie się takiego czynu zagrożone jest karą grzywny. Wysokość grzywny określona jest zawsze indywidualnie. Dopuszczane granice grzywny to od 100 zł do aż 1.080.000 zł. Dodatkowo ryzykujemy zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym sprzedaży lub podawanie napojów alkoholowych oraz ich przepadek.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts