Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Sprzedaż alkoholu w dowozie tj. poza lokalem.

Sprzedaż jedzenia przez Internet wraz z dowozem jest obecnie niezwykle popularną i dochodową formą prowadzenia działalności gospodarczej w branży gastronomicznej. Pozostaje zatem pytanie, czy razem ze sprzedawaną pizzą lub makaronem możemy klientowi sprzedać i przywieźć alkohol? Czy mając zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalu możemy sprzedawać alkohol w dowozie?

Niestety na zadane powyżej pytanie musimy odpowiedzieć przecząco. Sprzedaż alkoholu przez Internet i dowóz zamówienia do wskazanego przez kupującego miejsca może kosztować nas utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednym z warunków uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest bowiem jego sprzedaż w  miejscu wskazanym w zezwoleniu. Również przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazują, że sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie stosownego zezwolenia. Zezwolenie na sprzedaż w konkretnym lokalu nie obejmuje sprzedaży w dowozie.

Sprzedaż w dowozie

Orzecznictwo w kwestii sprzedaży alkoholu w dowozie stoi na stanowisku, że sprzedaż przez Internet nie mieści się w granicach zakreślonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie zmienia tego fakt, iż podmiot organizujący i prowadzący sprzedaż alkoholu z wykorzystaniem Internetu może prowadzić sprzedaż alkoholu w lokalu, gdyż posiada stosowne zezwolenie. Każde naruszenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu spowodować może jego cofnięcie.

Alkohol jest rzeczą oznaczoną co do gatunku. Przeniesienie jego własności następuje więc w chwili przeniesienia posiadania.  Czyli wydania rzeczy (w tym wypadku alkoholu) nabywcy. Sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku dopełnia się z chwilą ich wydania nabywcy w miejscu oznaczonym w umowie. Zamówienie przez Internet i dostawa alkoholu do wskazanego miejsca powoduje więc, że własność alkoholu zostaje przeniesiona w tym właśnie miejscu. Umowa sprzedaży zostaje zrealizowana w miejscu niezgodnym z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu. Takie działanie powoduje, że alkohol staje się dostępny w nieograniczonej liczbie miejsc, co nie zgadza się z celem i założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Co na to urzędy i sądy?

Organy administracji zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mają obowiązek podejmować działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu. Realizacja tego obowiązku następuje na przykład poprzez ograniczenie dostępności alkoholu. Z tego też powodu nie możliwa jest zmiana miejsca wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem.

Zasady te traktowane są rygorystycznie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3.II.2017 r. (sygn. akt: III SA/Kr 1280/16) wskazuje, że „całkowicie niedozwolone jest wszelkie “łagodzenie” przyjętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ograniczeń dostępności alkoholu i stosowanie jakichkolwiek ułatwień w jego nabyciu, np. poprzez przyjmowanie zamówień na odległość i dowożenie alkoholu do miejsca wyznaczonego przez klienta. Uznanie dopuszczalności takich działań, przy obecnej treści ustawy, całkowicie zaprzecza jej celowi, jak i pozbawia sensu płynące z niej ograniczenia, bowiem daje sposób na proste ich obejście. Tymczasem celem ustawy było utrudnienie dostępności alkoholu, nie zaś uproszczenie jego dostarczenia klientowi.”

Podsumowując, w przypadku sprzedaży alkoholu istotne jest skutek zawarcia umowy sprzedaży. Skutkiem jest wydanie alkoholu nabywcy. Jeżeli następuje to poza lokalem objętym zezwoleniem na sprzedaż alkoholu nie będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami. Również przyjętą linia orzecznicza nie  zezwala na takie działania. W takim wypadku musimy liczyć się z możliwością cofnięcia naszego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. A tym samym pozbawienia nas dość istotnej części dochodu z prowadzonej działalności.

O tematyce związanej z alkoholem w restauracji pisaliśmy również we wpisie https://prawowrestauracji.pl/2018/01/reklama-promocja-alkoholu/ i https://prawowrestauracji.pl/2018/05/reklama-alkoholu-w-internecie/ Zachęcamy do lektury !

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts