Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Stawka VAT w gastronomii

Ignorantia iuris nocet, a więc „nieznajomość prawa szkodzi” to jedna z podstawowych zasad polskiego systemu prawnego. Nikt nie może więc zasłaniać się niewiedzą w zakresie znajomości regulacji prawnych. Ta reguła dotyczy oczywiście również restauratorów. Prawodawca nie ułatwia jednak zadania i często uchwala regulacje niejednoznaczne oraz skomplikowane. Jednocześnie ich ilość potrafi przerazić osobę, która po prostu chce prowadzić restaurację. Prawo podatkowe, a w szczególności zróżnicowanie stawek podatku od towarów i usług doskonale pasuje do tego opisu. Stawka VAT w gastronomii to temat trudny i nierozstrzygnięty, a jednocześnie codzienność restauratora.

Stawka VAT w gastronomii

Przepisy podatkowe przewidują w zasadzie dwie różne stawki podatku VAT w gastronomii. Pierwszą z nich jest stawka w wysokości 8% dotycząca „usług związanych z wyżywieniem”. Drugą jest wprowadzona kilka lat temu stawka 5% przypisana do „dostawy gotowych posiłków i dań”.

Oczywiście wśród restauratorów, w szczególności tych, którzy oferują dania na wynos nastąpiła konsternacja. Myśląc przytomnie wielu zwróciło się z wnioskiem o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej. W przeważającej części organy wskazywały w nich prawidłowość zastosowania stawki VAT w gastronomii w wysokości 5%.

Podatkowa interpretacja indywidualna

System prawno-podatkowy w Polsce sam w sobie zawiera pewne rozwiązanie opisanego we wstępie problemu. Jest nim interpretacja indywidualna interpretacja podatkowa. Organ podatkowy na wniosek może wypowiedzieć się na temat wątpliwości co do stosowania wybranych przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca musi jedynie dokładnie opisać stan faktyczny którego dotyczy pytanie oraz wnieść niewielką opłatę od wniosku (obecnie 40 zł).

Interpretacja indywidualna posiada tzw. funkcję gwarancyjną. Wnioskodawca, który stosuje się do niej w ramach opisanego przez siebie stanu faktycznego nie może ponieść negatywnych konsekwencji na gruncie prawa podatkowego. Interpretacja jest więc narzędziem które wskazuje restauratorowi jakie przepisy powinien zastosować. Uzyskana w ten sposób pewność jest zazwyczaj doskonałym parasolem ochronnym chroniącym przed pewnym dowolnym stosowaniem i interpretowaniem prawa przez organy podatkowe.

Stawka VAT w gastronomii a stanowisko Ministra Finansów

Restauratorzy, którzy otrzymali pozytywną dla nich interpretację organów nie cieszyli się jednak długo. 24 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w której odniósł się do problemu jakim była stawka VAT w gastronomii.

Interpretacja ta jako kryterium rozstrzygające przyjmowała zakwalifikowanie usługi świadczonej przez restauratorów według PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Skutkiem takiego rozróżnienia jest stwierdzenie, że stawka VAT w gastronomii w wysokości 5% może być stosowana wyłącznie przy produkcji gotowych posiłków i dań składających się z co najmniej dwóch różnych składników, z wyłączeniem przypraw. Mowa tu o posiłkach, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. Mają być przygotowane i przyprawione, ale przy tym mrożone, przechowywane w puszkach, słoikach, opakowaniach próżniowych albo z użyciem innej technologii opakowania. Głównym przeznaczeniem ma być więc sprzedaż jako produktu, nie zaś posiłku.

Skutek interpretacji Ministra Finansów

W skutek tej interpretacji organy skarbowe stanęły na stanowisku, że wydane restauratorom interpretacje dotyczą innego stanu faktycznego, który w rzeczywistości różni się od tego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji. Walor gwarancyjny i ochronny interpretacji nie ma więc zastosowania do stosowania 5% stawki VAT przez restauratorów.

Organy podatkowe wszczęły szereg kontroli w ramach których powołując się na interpretację Ministra Finansów domagały się od restauratorów zapłaty trzech punktów procentowych różnicy z odsetkami za ostatnie kilka lat.

Walka restauratorów z fiskusem

Kontrole uderzyły zarówno w wielkie sieci jak i małe lokale. Zagrożenie i poziom strat był w zasadzie takim sam dla każdego skontrolowanego podmiotu w branży gastronomicznej. Mowa przecież o stawce liczonej w stosunku od obrotu. Doprowadziło to do wielu procesów w sądach administracyjnych. Wiele spraw wciąż się toczy, jednak dotychczas nie ma jednolitej linii orzeczniczej.

Jaka stawka VAT w gastronomii w przyszłości?

Ministerstwo Finansów zauważyło problem zróżnicowanych stawek VAT i obecnie trwają prace nad reformą i uproszczeniem całego systemu podatkowego. Nie posuwają się one jednak do przodu tak szybko jak chcieliby polscy przedsiębiorcy.

Oczywiści nikt nie wie kiedy uchwalone zostaną zmiany, ani też jaki będzie ich kształt. Restauratorzy muszą więc zmierzyć się z systemem który obecnie obowiązuje. Okazuje się, że z pomocą może przyjść Unia Europejska. Część osób zajmujących się doradztwem podatkowym widzi konflikt między obowiązującymi dyrektywami a praktykami polskich organów podatkowych. Jednocześnie sprawą już niedługo zajmie się Trybunał Sprawiedliwości. Sprawa rozwija się dynamicznie i dotyka całej branży, a każdy restaurator powinien uważnie śledzić nowe informacje na ten temat.

Related Posts