Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Świadczenie postojowe w ramach “Tarczy Antykryzysowej”

Rozwiązania proponowane w ramach zwalczania ekonomicznych skutków epidemii koronawirusa nabierają coraz wyraźniejszych kształtów. Ogólne zarysy rządowego planu opisywaliśmy we wpisie Pakiet Ochronny – walka państwa ze skutkami epidemii. Ostatnio natomiast poruszyliśmy kwestię ulg w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne – we wpisie Tarcza Antykryzysowa – składki ZUS. Dziś przybliżmy świadczenie postojowe. Zaznaczmy jednak, że wpis oparty jest na projekcie ustawy, który może jeszcze ulec zmianie.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowego przysługiwac ma w związku z przestojem w prowadzonej działalności. Prawo do niego będzie mieć przedsiębiorca, którego dotknął przestój w prowadzonej działalności. Dodatkowo, przysługiwać będzie osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowie agencyjnej.

Przestój

Aby ubiegać się o świadczenie postojowe przestój musi wystąpić w związku z epidemią kronawirusa SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jego minimalny czas trwania to nieprzerwane 30 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Oznacza to, że wnioski składać można w większości przypadków dopiero od maja.

Świadczenie postojowe – ile wynosi?

Świadczenie postojowe wynieść ma 80% minimalnego wynagrodzenia, a więc 2080 zł. Ma być zwolnione ze składek i podatków. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to do niego należy kierować wniosek. Obecnie zakłada się, że świadczenie będzie w większości przypadków jednorazowe. W przypadku braku poprawy sytuacji finansowej, będzie można ubiegać się o nie kolejny raz.

Kiedy można wystąpić o przyznanie świadczenia?

O świadczenie postojowe wystąpić możesz, jeżeli Twoje przychody spadły o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego i nie zawiesiłeś działalności gospodarczej, albo też zawiesiłeś działalność gospodarczą w okresie po 1 lutego 2020 r. Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeżeli twój przychód w poprzednim miesiącu był wyższy niż 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W praktyce próg wynosi 15.681 zl brutto.

Świadczenie postojowe a umowa zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną aby wystąpić o świadczenie musi być ona zawarta nie później niż 1 lutego 2020 r. Wynagrodzenie w niej określone na co najmniej 50% płacy minimalnej. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli zleceniodawca otrzymał w ramach tarczy antykryzysowej środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników albo gdy zleceniobiorca posiada inny tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym (np. dodatkowa umowa o pracę).

Podsumowanie

Świadczenie postojowe skierowane jest przede wszystkim do osób samozatrudnionych oraz wykonujących usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dla restauratorów będzie raczej niewielkie znaczenie, chociaż być może skorzystają z niego zleceniobiorcy. Należy pamiętać, że jest to wciąż projekt, a ustawa przewiduje również inne rozwiązania, które przybliżymy w kolejnych wpisach.

Świadczenie postojowe wyniesie 2080 zł, a ubiegać o nie może się przede wszystkim przedsiębiorca działający na niewielką skalę – osiągający w poprzednim miesiącu przychod poniżej 15.681 zl brutto, który zmniejszył się o co najmniej 15%. O świadczenie ubiegać mogą się również zleceniobiorcy.

Related Posts