Franczyza jest bardzo popularnym modelem prowadzenia działalności gospodarczej – szczególnie w branży spożywczej i gastronomicznej. Tworzy między stronami gospodarczą symbiozę, teoretycznie korzystną dla obu stron. Jako restaurator zainteresowany rozpoczęciem działalności w charakterze franczyzobiorcy lub franczyzodawcy musisz zdawać sobie sprawę co to właściwe oznacza. Związek między stronami franczyzy jest bowiem bardzo mocny. Warto więc wiedzieć na Zobacz więcej