Sprzedaż napojów alkoholowych często stanowi znaczną część dochodów restauracji.  Zagrożeń płynących z konsumpcji alkoholu świadomy jest ustawodawca, który prowadzi w tym zakresie szczególną politykę. Jednym z jej przejawów jest kontrola sprzedaży napojów alkoholowych, której elementem jest przymuszenie restauratorów do zgłaszania oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu. Z obowiązkiem raportowania wiążą się bardzo poważane konsekwencje. Oświadczenie o Zobacz więcej