Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Tarcza antykryzysowa – składki ZUS

Wyjątkowy stan w jakim pozostaje od kilku tygodni nasz kraj niewątpliwie w bardzo negatywny sposób wpływa na gospodarkę. Oczywiście w pierwszej kolejności wszyscy martwią się o zdrowie swoje i bliskich, jednak czekają nas także poważne finansowe konsekwencje. Dostrzegł to również rząd, który zaproponował szereg rozwiązań dla pracowników oraz przedsiębiorców. O jego zarysie pisaliśmy już we wpisie Pakiet Ochronny – walka państwa ze skutkami epidemii Zaznaczmy, że wciąż ostateczny kształt nie jest pewny. Jednym z aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, który dotkną zapowiadane ulgi są składki ZUS.

Składki ZUS

Składki ZUS stanowią jedno z najbardziej znaczących obciążeń przedsiębiorców szczególnie tych działających na niewielką skalę. W szczególności ich dotkliwość odczuwalna jest w okresie spadku lub wręcz zaniku dochodów. Taka sytuacja czasami ma miejsce z winy przedsiębiorcy. Obecnie jednak oczywiste jest, że to Państwo ograniczyło, lub wręcz wykluczyło możliwości uzyskiwania przychodów w wielu branżach. Dlatego też przedstawiciele rządu oraz Prezydent wychodzą z propozycjami ulg w tym zakresie.

Składki ZUS – pomoc dla przedsiębiorców

Obecnie pewne jest, że umożliwione zostanie zawieszenie płatności składek ZUS na okres 3 miesięcy. Po tym czasie konieczne będzie jednak ich uiszczenie. Co ważne, od składek tych nie będą naliczane odsetki ani też opłata prolongacyjna. Sama płatność nastąpić ma natomiast w ramach korzystnych rat. Dodatkowo, jeżeli zawarliśmy z ZUS umowę o spłatę zaległych składek, to również te płatności zostaną odroczone.

Składki ZUS – pomoc dla mikroprzedsiębiorców

Zapowiadana pomoc ma być szersza dla osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorców. Zostaną oni całkowicie zwolnieni z płatności składki ZUS przez okres 3 miesięcy. Jest to oczywiście o wiele korzystniejsze rozwiązanie niż tylko zawieszenie płatności składek. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia ma być spadek dochodów o co najmniej 50% w stosunku do lutego ubiegłego roku.

Odroczenie składek ZUS – jak skorzystać?

W tym momencie możliwe jest już składanie wniosków o odroczenie płatności składek ZUS. Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (jest to wniosek ZUS-EOP). Załączyć należy skan lub zdjęcie podpisanego wniosku. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS wyśle umowę, którą należy podpisać, a następnie przesłać skan lub zdjęcie podpisanego egzemplarza na adres e-mail lokalnego oddziału ZUS. Możliwe jest również złożenie wniosku w formie tradycyjnej. Szczegółowe informacje, w tym wzory wniosków i instrukcję ich składania udostępniono na stronie ZUS.

Zwolnienie ze składek ZUS – jak skorzystać?

Obecnie nie wiadomo jaki dokładnie będzie tryb ubiegania się o zwolnienie z obowiązku płatności składek przez mikroprzedsiębiorców. Nie jest również pewne jaka będzie relacja tej ulgi do możliwości skorzystania ze świadczeń. Wreszcie, nie jest pewne, czy zwolnienie dotyczyć będzie również składek na ubezpieczenie zdrowotne, czy też wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Odpowiedź powinniśmy poznać w najbliższych dniach, gdyż plan rządu zakłada przyjęcie „tarczy antykryzysowej już podczas najbliższych obrad Sejmu.

Related Posts