Szanowni Czytelnicy,

Blog jest miejscem swobodnej wymiany opinii i spostrzeżeń w zakresie prezentowanej problematyki prawnej. Wpisy mają charakter ogólny oraz zamieszczone są na Blogu wyłącznie w celach edukacyjnych. Tym samym wpisy nie mogą stanowić wiążących opinii prawnych. Ze względu na częstą zmianę przepisów prawa, praktyki orzeczniczej sądów, organów administracji publicznej a także  kierunków interpretacji doktryny Autorzy Bloga zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i uzupełnienia wpisów. Ze względu właśnie na zmiany w prawie wpisy znajdujące się na Blogu przed dokonaną modyfikacją mogą stać się nieaktualne.

Autorzy Bloga nie odpowiadają za ewentualne straty spowodowane korzystaniem z Bloga i treści w nim zawartych, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści wpisów.

Zawarte na Blogu wpisy są zgodne z opinią Autorów. Opinie wyrażone w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Autorów. Autorzy Bloga nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych przez osoby trzecie.

Blog nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.