Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy to jeden z najbardziej popularnych sposobów uzupełnienia załogi restauracji. Ukraińcy chętnie szukają pracy w Polsce, gdyż mogą liczyć na wyższe zarobki niż w ojczyźnie. Jak pokazują dane statystyczne, także pracodawcy są z nich zadowoleni. Praca w gastronomii nie wymaga perfekcyjnej znajomości języka polskiego ani też nadzwyczajnych kwalifikacji czy wyższego wykształcenia. Dlatego też restauracje to jedno z preferowanych miejsc zatrudnienia przez Ukraińców.

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy

Ostatnio opublikowaliśmy wpis na temat zatrudniania cudzoziemców w restauracji. Możesz przeczytać go tutaj. Powinieneś jednak wiedzieć, że w stosunku do pewnej grupy cudzoziemców występują odstępstwa od opisanych tam trybów. Taką grupą są obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji. Wobec nich pracodawca może skorzystać z tzw. procedury oświadczeniowej. Dlatego też m.in. zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy rozpatrywać należy oddzielnie.

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy a pozwolenie na pracę

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy wiąże się z pewnymi ułatwieniami w stosunku do np. obywateli Indii. Mogą oni pracować w każdej branży w Polsce bez zezwolenia na pracę przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Niewątpliwie stanowi to uproszczenie i przyspieszenie pozyskania pracownika. Okres ten można „wykorzystać” jednorazowo, lub podzielić go np. na trzy okresy 2-miesięczne.

Jeżeli zechcemy zatrudnić Ukraińca na okres dłuższy, to po 3 miesiącach możemy zawnioskować np. o zezwolenie typu „A” o którym pisaliśmy ostatnio. Będziemy w tym przypadku zwolnieniu z przeprowadzenia testu rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy wiąże się z pewnymi ułatwieniami w stosunku do np. obywateli Indii. Mogą oni pracować w każdej branży w Polsce bez zezwolenia na pracę przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy – procedura oświadczeniowa

Ułatwienia wiążą się z tzw. procedurą oświadczeniową. Polega ona na złożeniu przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez obywatela Ukrainy w Powiatowym Urzędzie Pracy (wraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł). Zawiera ono m.in. miejsce wykonywania pracy, stanowisko, datę jej rozpoczęcia, rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia oraz informację o pracodawcy i przyszłym pracowniku.

Oryginał oświadczenia należy przekazać pracownikowi.

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy – wiza

Na podstawie oświadczenia złożonego przez pracodawcę obywatel Ukrainy może wystąpić o wizę na pobyt w celu wykonywania pracy. Aby ją uzyskać powinien zgłosić się do polskiego konsulatu w kraju swojego stałego pobytu. Dzięki temu będzie mógł legalnie wkroczyć na terytorium Polski.

W przypadku gdy pracownik przebywa już w Polsce, może na podstawie oświadczenia pracodawcy otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy wydawane przez właściwego wojewodę.

Pozostałe obowiązki pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy wiąże się z dalszymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Musi on w terminie 7 dni zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz zameldować go w miejscu pobytu. Pracodawca musi również powiadomić urząd pracy o podjęciu przez niego zatrudnienia. Także jeżeli z jakichkolwiek przyczyn obywatel Ukrainy nie rozpocznie pracy, to pracodawca musi o tym poinformować urząd pracy. Powinien zrobić to w terminie 7 dni od daty wskazanej w złożonym wcześniej oświadczeniu.

Umowa z cudzoziemcem i wymogi prawne

Należy pamiętać, że złożone przez restauratora oświadczenie nie jest podstawą zatrudnienia. Oznacza to, że z obywatelem należy zawrzeć pisemną umowę o pracę lub cywilnoprawną. Warto zaznaczyć też, że wobec cudzoziemców pracodawca ma takie same obowiązki jak wobec pracowników z Polski. Musi również stosować wszystkie powszechnie obowiązujące wymogi wobec pracowników. Przykładem może być konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczka sanepidu) czy obowiązek zaoferowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts